Til hovedinnholdet

Pluss

Vår Pluss løsning for Prosjektindustri utvider muligheten for de bedrifter som har behov for å håndtere flere selskaper, enten som konsern, kanskje med virksomhet i flere land, eller der det er grad av samhandling mellom selskapene.

 

Vi har erfaring med kunder som har datterselskaper i utlandet, men samtidig et ønske om å bruke samme system i hvert land, får å oppnå driftsfordeler og/eller ha kontroll på data i konsernet.

Velg løsning

Det anbefales å vurdere flere deler av forretningsløsningen, når en skal planlegge bruk for flere selskaper.  Følgende bør naturlig inngå som del av kartleggingen, når dette gjøres: 

Kjernemodell

  • Felles virksomhetsmodell og virksomhetsforløp
  • Felles rutinebeskrivelser
  • Master data replikering
  • Felles Master data

Felles Grunndata

  • Det anbefales at det etableres en felles grunndata registre for selskaper i et konsern eller selskapsgruppe der det er naturlig.  Eksempel på dette kan være: 
  • Felles kontoplan
  • Partnerregister for kunde og leverandør
  • Felles vareregister og stykklisteregister
  • Felles Prosjektmaler

Konsernmodul

Business Central har egen modul som muliggjør å etablere konsern som eget selskap. Bedriftens regnskaper kan dermed konsolideres opp for hele konsern, med et tastetrykk. Det kan legges inn parametere for å håndtere ulike valutaer, eierandel og konvertering til riktig konto i hovedbok for konsernregnskapet.

Konserninterne føringer

I Business Central er det også omfattende funksjonalitet for å håndtere handel eller direkte bokføring av bilag mellom ulike selskaper i bedriften. Det er mulighet for å sette opp kobling mellom kundenummer og leverandørnummer på tvers av bedriftene slik at dette fungerer.

Ledelsesinformasjon på tvers av selskapene

Etablering av datavarehus for bedriften som gir hurtig tilgang til dataanalyser på tvers av selskapene.

Enkelt kunne summere og vurdere sammenhenger i datagrunnlaget for hele konsern. Hurtig får oversikt over totalt salg til kunder eller kjøp totalt for viktige leverandører, på tvers av konsern eller selskapsgrupperinger.

CRM løsning felles for flere selskaper

Oseberg Solution har også erfaring med å synkronisere data mellom ERP og CRM, slik at flere selskaper kan med eget selskap i NAV kan synkroniseres mot felles CRM løsning. Dette er relevant i de tilfeller der det der ønskelig å benytte felles CRM løsning på

Rolletilpasset grensesnitt

Rett informasjon til rett tid til rett person.

Rapportering

Visuell oversikt over det du må vite når du må vite det.

Tilgjengelighet

Løsningen er alltid tilgjengelig i nettleser, Windows klient, nettbrett og telefon. 

Funksjonalitet som følger med løsningen

Ønsker du å utvide løsningen?

Under finner du tilleggsprodukter du kan legge til løsningen.

Fleksi

For deg som ønsker et effektivt og fleksibelt forretningssystem som et konkurransefortrinn.