Til hovedinnholdet

FAQ

Under følger noen sentrale FAQ eksempler. For flere logg deg inn i Kundeportalen under Support

Økonomi modulen i NAV

 • Å lukke regnskapsåret innebærer å avslutte perioder samt at systemet foreslår posteringer som vil nulle resultatkonti og overføre resultat til balansen for å få en IB for neste år. Avslutningspostene føres på dato U31.12 som er en slags "periode 13". Dermed vil alle rapporter kunne kjøres på 31.12 fremdeles.

Avslutning ved årsslutt i Microsoft Dynamics NAV innebærer tre trinn:

 1. Lukking av regnskapsåret ved hjelp av alternativet «Regnskapsperioder»
 2. Generering av en avslutningspost for årsslutt ved hjelp av alternativet «Lukk resultatregnskapet»
 3. Bokføring av avslutningsposten for årsslutt sammen med motregning av poster på egenkapitalkontoen

Man kan fint føre på det nye året før det gamle er avsluttet, men å ikke avslutte året begrenser litt nytte av filtreringsalternativene og enkelte rapporter. Du trenger heller ikke å bekymre deg for å miste detaljer i transaksjoner når du avslutter, ettersom alle detaljer beholdes, selv etter at du har avsluttet året.

Det er nyttig å skrive ut en saldobalanse før du begynner arbeidet: Avdelinger > Økonomistyring > Finans > Rapporter > Årsregnskap > Saldo for regnskapsår. Husk filter for hele regnskapsåret.

Prosessen med å lukke år starter ved å gå til bildet Avdelinger > Økonomistyring > Periodiske aktiviteter > Regnskapsår > Regnskapsperioder.

 • Dersom du ikke har opprettet perioder for det nye året enda er det naturlig å gjøre det før man lukker det forrige: utføres med kjøringen "Nytt år"

Når du skal lukke et regnskapsår, klikker du «Lukk år» og starter kjørselen «Lukk resultatregnskapet». En melding foreslår år som skal lukkes. Er forslaget riktig er neste trinn å bekrefte denne meldingen. Dette medfører at det blir angitt en hake som ikke kan fjernes, i kolonnen «Lukket» i alle periodene som tilhører året.

For å overføre årsresultatet til en konto i regnskapet og til å lukke resultatkontoer, bruk kjørselen Avdelinger > Økonomistyring > Periodiske aktiviteter > Regnskapsår > Lukk resultatregnskapet. Dette gjør du ved å opprette linjer i en kladd som du deretter kan justere om behov for så å bokføre.

 • Eksempel på manuelle justeringer i kladd kan være å legge inn disponeringsposteringer fra revisor

Perioder kan sperres for bokføring, for eksempel etter man har avlevert regnskapsrapport for en måned.

Man kan velge å bare sperre bakover i tid eller også fremover i tid.

Sperringen gjøres hovedsakelig på to alternative nivåer: For alle eller for enkeltpersoner.

(vær obs på at når man sperrer for bokføring gjelder det alle regnskapsposter så om man for eksempel har sperret for føring etter 30.12 og noen forsøker å gjøre en lagertelling på 31.12 vil bruker få feilmelding.)

 

For å sperre generelt går man til Avdelinger/Økonomistyring/Oppsett/Administrasjon/Finansoppsett (eller søk etter Finansoppsett).

Her settes regler for bokfør fra dato og bokfør til dato for samtlige brukere

 

Dette kan også styre dette per bruker, slik at alle har begrenset tilgang til å bokføre frem i tid, mens f.eks økonomi har lengre perioder åpne bakover i tid.

Dette oppsettet finner du under: Avdelinger/Administrasjon/Applikasjonsoppsett/Brukere/Brukeroppsett eller ved å søke etter Brukeroppsett

Produksjon

Prosjektindustri

Regnskap

Avslutte regnskapsår i Dynamics NAV

 • Å lukke regnskapsåret innebærer å avslutte perioder samt at systemet foreslår posteringer som vil nulle resultatkonti og overføre resultat til balansen for å få en IB for neste år. Avslutningspostene føres på dato U31.12 som er en slags "periode 13". Dermed vil alle rapporter kunne kjøres på 31.12 fremdeles.

Avslutning ved årsslutt i Microsoft Dynamics NAV innebærer tre trinn:

 1. Lukking av regnskapsåret ved hjelp av alternativet «Regnskapsperioder»
 2. Generering av en avslutningspost for årsslutt ved hjelp av alternativet «Lukk resultatregnskapet»
 3. Bokføring av avslutningsposten for årsslutt sammen med motregning av poster på egenkapitalkontoen

Man kan fint føre på det nye året før det gamle er avsluttet, men å ikke avslutte året begrenser litt nytte av filtreringsalternativene og enkelte rapporter. Du trenger heller ikke å bekymre deg for å miste detaljer i transaksjoner når du avslutter, ettersom alle detaljer beholdes, selv etter at du har avsluttet året.

Det er nyttig å skrive ut en saldobalanse før du begynner arbeidet: Avdelinger > Økonomistyring > Finans > Rapporter > Årsregnskap > Saldo for regnskapsår. Husk filter for hele regnskapsåret.

Prosessen med å lukke år starter ved å gå til bildet Avdelinger > Økonomistyring > Periodiske aktiviteter > Regnskapsår > Regnskapsperioder.

 • Dersom du ikke har opprettet perioder for det nye året enda er det naturlig å gjøre det før man lukker det forrige: utføres med kjøringen "Nytt år"

Når du skal lukke et regnskapsår, klikker du «Lukk år» og starter kjørselen «Lukk resultatregnskapet». En melding foreslår år som skal lukkes. Er forslaget riktig er neste trinn å bekrefte denne meldingen. Dette medfører at det blir angitt en hake som ikke kan fjernes, i kolonnen «Lukket» i alle periodene som tilhører året.

For å overføre årsresultatet til en konto i regnskapet og til å lukke resultatkontoer, bruk kjørselen Avdelinger > Økonomistyring > Periodiske aktiviteter > Regnskapsår > Lukk resultatregnskapet. Dette gjør du ved å opprette linjer i en kladd som du deretter kan justere om behov for så å bokføre.

 • Eksempel på manuelle justeringer i kladd kan være å legge inn disponeringsposteringer fra revisor.

Perioder kan sperres for bokføring, for eksempel etter man har avlevert regnskapsrapport for en måned.

Man kan velge å bare sperre bakover i tid eller også fremover i tid.

Sperringen gjøres hovedsakelig på to alternative nivåer: For alle eller for enkeltpersoner.

(vær obs på at når man sperrer for bokføring gjelder det alle regnskapsposter så om man for eksempel har sperret for føring etter 30.12 og noen forsøker å gjøre en lagertelling på 31.12 vil bruker få feilmelding.)

 

For å sperre generelt går man til Avdelinger/Økonomistyring/Oppsett/Administrasjon/Finansoppsett (eller søk etter Finansoppsett).

Her settes regler for bokfør fra dato og bokfør til dato for samtlige brukere

 

Dette kan også styre dette per bruker, slik at alle har begrenset tilgang til å bokføre frem i tid, mens f.eks økonomi har lengre perioder åpne bakover i tid.

Dette oppsettet finner du under: Avdelinger/Administrasjon/Applikasjo

Modern Workplace