Til hovedinnholdet

Ordbok

Ordbok for forretningssystem

I arbeidet med forretningssystem inngår det en rekke begreper det kan være vanskelig å forstå.
I ordboken nedenfor finner du en kort forklaring på de mest brukte uttrykkene innenfor forretningssystem.

Enterprise resource planning (ERP) er programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon og tilfredsstille behov for styring og administrasjon. Vi i Oseberg har Microsoft Dynamics NAV som ERP løsning. 

 

Business intelligence (BI) er et begrep som omfatter et rapporteringssystem som innhenter, strukturerer og formidler virksomhetens data til nyttig informasjon. Du kan da ta bedre beslutninger utfra innsikt i din forretning. Komplekse data blir forvandlet til innsikt det er lett for alle å forstå.

SAF-T (Standard Audit File) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata mellom regnskapsrelaterte systemer.