Til hovedinnholdet

Drift & Helsesjekk

Oseberg tilbyr helsesjekk av din Dynmaics 365 Buisness Central server og SQL-database, uten kostnad for deg. 

SQL Helsesjekk og ytelsesoptimalisering

Data som registreres i Dynamics 365 Buisness Central lagres i en SQL-database. Data blir samtidig «indeksert», noe som gjør at søking og gjenfinning av data går veldig raskt.  

Over tid vil nyregistrering, endring og sletting av data føre til at plassen i SQL-basen ikke utnyttes optimalt og indeksene blir fragmenterte. Begge effekter gir seg utslag i lengre responstider for brukerne i BC

Vi anbefaler å sette opp et periodisk vedlikehold og ytelsesoptimalisering på alle Dynmaics 365 Buisness Central SQL-databaser for å unngå ytelsesproblemer og lange responstider. 

Innhold i Oseberg Helsesjekk 

Oseberg installerer programvare og utfører en helsesjekk av din Dynmaics 365 Buisness Central server og SQL-database, uten kostnader for deg.  

Du mottar en rapport som viser status med ytelsesmålinger og som gir noen anbefalinger om eventuelle ytelsesforbedringer. 

Vi kontrollerer

  1. Hardware (CPU/RAM) 
  2. Indekser 
  3. Statistikk 
  4. Minne 
  5. Indeks fyllingsgrad 
  6. Lengst kjørende spørringer 
  7. Kompatibilitets nivå 

 

 

Vi grupperer våre anbefalinger i 3 kategorier 

  1. Kritisk – Vil gi betydelig forbedring i ytelse og/eller har lav kostnad. Bør utføres snarest 
  2. Middels – Vil gi noe forbedring i ytelse og/eller har middels kostnad. Bør utføres 
  3. Lav  Vil gi lav forbedring i ytelse og/eller har høyere kostnad. Kan vurderes nærmere 

Alle våre anbefalinger følges av et kostnadsestimat. Du velger hvilke anbefalinger du ønsker å få gjennomført. Når tiltak er gjennomført får du en ny ytelsesmåling som en bekreftelse på at tiltaket har hatt effekt.

Ta kontakt for å få vite mer om helsesjekk av din løsning.