Til hovedinnholdet

Microsoft annonserer valutajustering

Microsoft har annonsert en valutajustering på +11% i Norge for sine skytjenester gjeldende fra 1. april 2023. Dette inkluderer også Microsoft Dynamics 365 Business Central, - Sales og - Customer Service. Microsoft sier at de vil valutajustere mot US Dollar to ganger årlig på sine skytjenester for å sikre at prisen vil være lik i hele verden. Denne gangen medfører det en prisøkning på 11% bl.a. for NOK, DKK og EUR.

Hvis du har årlig binding av lisenser vil prisjusteringen først tre i kraft ved fornyelsesdato. 

Informasjonsskrivet fra Microsoft om valutajusteringen kan lastes ned ved å følge linken her

Hvis du har spørsmål knyttet til dette, kan du selvfølgelig ta kontakt med din vanlige kontaktperson hos oss, eller sende oss en forespørsel på post@oseberg.no