Til hovedinnholdet
Oseberg Solutions ISAE 3402 sertifisert

Oseberg Solutions er nå ISAE 3402 sertifisert

Vi har med dette nådd en viktig milepæl i vårt målrettede arbeidet for ytterligere å øke kvaliteten på leveransene våre.

Floyd.no velger Dynamics Business Central

Floyd.no har gjort avtale med Oseberg Solutions AS om å implementere Dynamics Business Central (BC) SaaS som deres nye ERP/forretningssystem.

Oseberg med App hos Microsoft

I dag er første App, E-invoice PEPPOL Bi, lansert i Microsoft sin appsource for Business Central. Dette er en stor dag for alle oss i Oseberg Solutions!

Mer aktuelt fra Oseberg

Kjøpere av forretningsløsninger over hele verden har en ting til felles. De vil at forretningsløsningene skal leveres, implementeres og supporteres både bra, raskt og billig. I prakis vises det dessverre at maksimalt to av tre mål kan realiseres samtidig og i samme prosjekt. Dette blir ofte referert til som djevelens trekant. Hvis du er en kunde som vil ha alt på en gang, bør du forberede deg på å ta noen vanskelige valg. Gjør deg klar til å forstå hvilke konsekvenser valgene har for implementeringsprosessen, organisasjonen og budsjettene dine!    

Det kan være nyttig å se litt nøyere på hvert av de tre elemtene før du gjør valget ditt. Tross alt må du kunne forstå virkningen hver av disse vil ha for din til fremtidige suksess. 

Raskt. Du kan distribuere en moderne, skybasert ERP/CRM-løsning i løpet av få minutter. Dagens løsninger kan konfigurere seg selv, de kan til og med være i stand til å konvertere dataene. Men det er bare teknologien! Den menneskelige siden er en annen historie, med en helt annen tidslinje. Implementering av nye prosesser, innføring og opplæring (eller noen ganger overbevisning) av ansatte tar mye lenger tid. For ikke å nevne virkningen av endring av forretningsmodellen, der du kanskje vil være nødt til å revurdere mange av dine nåværende prosesser. Det tar ikke lang tid å implementere selve ERP/CRM. Men å implementere en vellykket løsning tar ganske enkelt tid. 

Ønsket om å implementere raskt er ofte et resultat av å forskyve vanskelige beslutninger. Du kan forhindre dette ved å ta konsekvensen av viktige beslutninger i tide. 

Billig. Det er åpenbart at ingen ønsker å betale mer enn strengt tatt nødvendig for et vellykket prosjekt. Men rettferdiggjør dette av å konstant være på søk etter den billigste løsningen? Noen av de mest utprøvde forsøkene er å velge en løsning med begrensede utsikter for kontinuitet, utilstrekkelig tid til forprosjekt, gjøre besparelser på kostandene på organisasjonsendring, velge feil nøkkelbrukere og dårlig kommunikasjon. Men som med alt her i livet, kvalitet har sin pris! 

Bra. Det selvfølgelige grunnlaget for et hvert vellykket prosjekt. Så dette bør virkelig  være nøkkelelementet i alle diskusjoner og beslutninger du skal ta. Det er til stor hjelp når du kan gjøre dette prosjektet til det viktigste i organisasjonen. Samt være enig i at ingen andre prosjekter vil bli startet under gjennomføringen. 

Sannsynligvis er det beste rådet vi kan gi deg å fokusere på kun ett av disse tre elementene; elementet bra! Tross alt danner implementeringen av den nye løsningen grunnlaget for din fremtidige forretningssuksess. Til syvende og sist er det avgjørende for å tiltrekke og beholde både kunder og ansatte. Så ikke bli fristet til å forhaste deg eller gjøre det billig bare for tids- eller pengebudsjettenes skyld. 

Microsoft Dynamics 365 Business Central er løsningen for deg som vil komme i gang med ny forretningsløsning. ‘Dynamics-365’ porteføljen leverer ett sett av forretningsapplikasjoner som vil kunne støtte deg og din virksomhet for å kunne ta riktige og viktige beslutninger!  
 
Velg Oseberg Solutions som din samarbeidspartner når du skal skifte din forretningsløsning. Sammen skaper vi effektive virksomheter!  
 

I april lanserte Microsoft nye versjon av den suksessfulle ERP-skyløsningen Dynamics 365 Business Central. Microsoft lanserer nye versjoner av Business Central hver sjette måned, med en mengde forbedringer ved hver nye utgivelse. Det er ikke bare forbedringer i selve ERP-plattformen, men også i integrasjonen og samhandling med omkringliggende løsninger som forbedres jevnlig. Dette gjelder blant annet Microsoft Outlook og Microsoft Teams. For å kontinuerlig forbedre løsningene, bruker Microsoft aktivt implementeringspartnerne og sluttbrukerne over hele verden. 

Dynamics 365 Business Central er en omfattende forretningsløsning som er utformet og optimalisert for små og mellomsto re bedrifter. I april 2021 oversteg Business Central 15.000 kunder over hele verden, og løsningen vokser med mer enn 1.000 nye kunder per måned. 

Siden Microsofts start med ERP  i skyen, har selskapet endret versjon- og utgivelsespolicyer. Tradisjonelt har Microsoft lansere nye hovedrealeser på lokale ERP- og CRM-løsninger annethvert år. I løpet av de siste årene har selskapet endret syklusen til årlige og til slutt til halvårlige tidsplaner som stort sett er standarden i skyverdenen. Det som på ingen måte er standard er omfanget av innovasjon som Microsoft publiserer i nye versjoner. 

Microsofts enorme forsknings- og utviklingsbudsjetter bidrar til at selskapet har råd til å få dyktige utviklere til å jobbe med ytterligere forbedring av forretningsløsningene. Dette resulterer i en kontinuerlig strøm av innovasjoner - ofte med et større volum og mer forretningsmessig innvirkning enn konkurrentene. Disse innovasjonene er ikke begrenset til bare ERP-løsningene, de kan i økende grad bidra i integrasjonen med 'omkringliggende produkter' som Outlook og Teams. 

Samhandling med Teams 

Spesielt den forbedrede integrasjonen med Teams er viktig i disse dager nå som mange av bedriftenes ansatte jobber hjemmefra. Det er en stor fordel at Microsoft ikke bare er en leverandør av forretningsapplikasjoner, men også har en ledende aktør innen automatiseringsverktøy som Outlook og samarbeidsverktøy som Teams. Selvfølgelig vil andre ERP-leverandører også kunne koble løsningene sine til Teams. Den dype integrasjonen mellom Business Central og Teams bygges imidlertid opp fra bunnen av. Det gir mye mer verdi for Microsoft Dynamics 365-kundene.  

For å kontinuerlig forbedre Dynamics 365-løsningene implementerte Microsoft en såkalt feedback-loop. Den nye måten å jobbe på ble fremmet i markedet. Denne strukturen gjør det mulig for tusenvis av implementeringspartnere, så vel som titusenvis av sluttbrukere over hele verden, til å foreslå produktforbedringer. Tidligere var utviklingsavdelingen mer skjult i organisasjonen som medførte at det var vanskelig å få nye ideer akseptert. I dag sjekker Microsofts produktledere daglig tilbakemeldingene. For hver nye produktutgivelse rapporterer de et raskt økende antall ideer fra partnere og kunder som blir inkludert som en del av løsningen. Dette er en flott ny måte å videreutvikle Business Central til det beste ERP-systemet for SMB-selskaper i verden! 

Les den komplette oversikten av april versjon her; Oversikt over plan for lanseringsbølge 1 for 2021 for Microsoft Dynamics 365 - Dynamics 365 Release Plan | Microsoft Docs 

Oseberg Solutions AS – Norges ledende Dynamics 365 Business Central partner 

Oseberg Solutions har siden år 2000 levert, implementert og utviklet Dynamics 365 Business Central. Vi er en av Norges ledende aktører innen Dynamics 365 Business Central, og er en foretrukken Microsoft Gold Certified ERP Partner. 

Oseberg leverer komplette forretningsløsninger og tjenester relatert til implementering og support av Microsoft Business Central hos nye og eksisterende kunder. Vi er en komplett leverandør av Microsoft teknologi med Microsoft Dynamics 365 Business Central, CRM og BI, Microsoft 365 og Power Platform. Våre ekspertområder er grafisk industri, prosjekt-/produksjonsrettet industri, økonomi/regnskap og handel. Felles for alle ekspertområder er kravene til funksjonalitet og fleksibilitet i løsningene.  

Oseberg Solutions er lokalisert i Tønsberg og Oslo. Vi har over 50 dedikerte ansatte fordelt på ulike team med spisset kompetanse innenfor våre ekspertområder. De ansatte har høy faglig kompetanse, og hjelper til daglig over 200 kunder med å skape effektive virksomheter. 

Vi skaper effektive virksomheter 

Våre verdier er viktige for en sterk selskapskultur, og forteller hva du som kunde kan forvente av oss og hva vi kan forvente av deg. Vi er innovative, pålitelige, har gjennomføringskraft og et sterkt engasjement. 

Ønsker du å vite mer om våre løsninger, ta kontakt med oss!

 

Kim Roar Bromark ny CRM konsulent hos Oseberg
Ny uke og ny ansatt hos oss på kontoret i Tønsberg! Kim Roar starter som ny CRM-konsulent i Team Modern Workplace.
Kim Roar kommer fra forvaltningsavdelingen i Skill hvor han har arbeidet siden mai 2018. Han har erfaring fra store deler av Microsoft-porteføljen og spesielt fra Dynamics365 Sales.
Han har en Bachelor i Informasjonsteknologi fra Westerdals (NITH).
Med Kim Roar på laget styrker Oseberg sin satsing på CRM. Vi skal bli en ledende leverandør som kan levere forretningsløsninger i alle ledd. Han skal være med å bygge opp avdelingen på Dynamics CRM.
Vi ønsker Kim Roar hjertelig velkommen til Oseberg og gleder oss til å ha han med på laget.
Frøystad velger Oseberg Solutions som ERP leverandør
Gjennom prosjektet «Fra Frøystad Fiskevegn til Frøystad Amazon» har
Frøystad As valgt Oseberg Solutions AS som samarbeidspartner for implementering av nytt forretningssystem. Frøystad AS har valgt å erstatte Visma Business (dagens løsning) med Microsoft Dynamics 365 Business Central. For å nå Frøystad AS sine målsettinger, ble det gjennom prosjektet avdekket flere utfordringer i dagens systemportefølje som ikke støttet ny forretningsmodell.
Den nye forretningsmodellen skal bl.a. sørge for at minimum 50% av salget gjennomføres i digitale flater innen utgangen av 2024. Dette setter krav til økt samhandling på tvers av ulike systemer og deling av sanntidsinformasjon. Valget falt på Microsoft Dynamics 365 Business Central for å oppnå mer effektiv prosessflyt, automatisering av arbeidsoppgaver, økt samhandling internt og bedre integrasjon(-er) med støttesystem og e-handelsløsning.
Frøystad AS har lang tradisjon for levering av fiskeredskaper til den norske kystflåten. Siden 1972 (Frøystad Fiskevegn AS) har det blitt produsert og levert garn, teiner, ruser og tauverk nasjonalt og internasjonalt og er nå representert flere steder langs kysten. Hovedkontoret har sine lokaler i Fosnavåg, på Søre Sunnmøre, og er representert i Rørvik, på Finnsnes, i Honningsvåg og i Saldus, Latvia.

Når du vurderer å implementere et nytt ERP- eller CRM-system, kan du velge mellom to typer partnere. På den ene siden er det de tradisjonelle leverandørene som aktiverer systemet akkurat slik du jobber i dag, lærer opp sluttbrukerne og overlater resten til deg. På den andre siden er det de partnerne som ser den nye løsningen som en katalysator for å initiere og støtte organisatoriske endringer, som setter kundene i sentrum av alt du gjør. Hovedsakelig søker de etter å forbedre og modernisere dine nåværende prosesser og for å lette dagens flaskehalser.

Det er selvfølgelig interessant å vurdere hvilken type partner organisasjonen din behøver og å kategorisere potensielle implementeringspartnere på denne måten. Klart, den siste typen av partnere må ha andre kvaliteter og kunnskaper enn den første. Tørre å diskutere vanskelige  problemstillinger er en av disse kvalitetene. Det er viktig å ta med i beregningen at disse partnerne ofte har mer erfaring og tar seg bedre betalt.

Til tross for COVID-19, den nye kjøpsatferden og suksessen til nye og endrede forretningsmodeller, har de fleste programvarekjøpere i dag fortsatt en tendens til å reautomatisere sine eksisterende prosesser og ideer. Noen ganger som et bevisst valg, men ofte ubevisst. Som et resultat, veileder de ikke sjelden organisasjonene basert på utdaterte prinsipper.

For virkelig å dra nytte av de mulighetene ny teknologi gir, må du være forberedt på endring. Selv når det er smertefullt. I dette tilfellet er det å ha en kompetent partner som sparringspartner helt uunnværlig!

Så hvis du vil få mest mulig ut av ditt neste ERP- eller CRM-system eller et initiativ til digital transformasjon, må du ikke velge partner kun basert på pris. Du vil tjene på å velg den beste sparringpartneren. Grunnlaget for et vellykket prosjekt som gir positiv avkastning på investeringen er lagt.

Denne uken har vi fått en ny ansatt til vårt kontor i Tønsberg. Fride Hattestad skal jobbe som utvikler i Team Industri. Her vil hun bidra til å videreutvikle og optimalisere våre kunders løsninger ved hjelp av analyse, design og utvikling av Microsoft Business Central med tilhørende løsninger/integrasjoner.

Fride har Bachelor i IT og informasjonssystemer fra Universitetet i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Det siste året har hun jobbet i Aventia.

Vi ønsker henne herlig velkommen til Oseberg og gleder til å ha henne med på laget!

Ved valg av nytt ERP/CRM system, analyseres de ulike kostnadene og mulige oppsider i detalj og vurderes deretter for hver leverandør. Merkelig nok er en viktig faktor ofte helt fraværende i denne prosessen. Hvilken? Jo, kostnaden for neste system!

Valget av en ny applikasjon er sjeldent gjort ene og alene som en ‘back-of-an-envelope’ øvelse. Tross alt ønsker de fleste organisasjoner å dra nytte av den nye løsningen i mange år. Mange potensielle kjøpere forteller oss ofte:

"Fra et bokføringssynspunkt, er investeringens 
avskrivningsperiode 5 år. Men, ideelt sett ønsker vi 
å jobbe med den nye løsningen i 10 år eller mer"

Alle som ønsker å jobbe med et system så lenge må ha god innsikt i hva fremtiden bringer. Nettopp fordi at om 10 år kan mye ha forandret seg! Hvordan vil verden se ut i år 2031? Hvilke enheter vil vi jobbe med da? Hvor langt vil teknologien ha blitt utviklet? Og hva har ennå ikke blitt oppfunnet, utviklet og markedsført? Det er mange spørsmål, og fra dagens perspektiv kan vi bare gjette på svarene.

For å få et grep på denne utfordringen, kan det være nyttig å skru klokken tilbake 15 år. Kan du huske hva som var på topp av teknologi i 2006? ‘Tablets’ / PAD var ikke særlig utbredt som verktøy, ennå færre kunne bruke verbet ‘å sveipe’! WhatsApp eksisterte ikke på det tidspunktet. Bruken av ‘å google’ startet for alvor på den tiden, og skyteknologi var i sin barndom. Kanskje denne sammenligningen gir deg litt perspektiv på hva vi kan forvente når det gjelder ny utvikling i de kommende 10 årene.

Men, langt viktigere - kan du se for deg hva dette betyr for dine potensielle leverandører? Tenk på kompetanse, FoU-budsjetter, tilgjengeligheten av internasjonale salgskanaler, entreprenørskap og besluttsomhet. Mange viktige valg skal gjøres for å utfordre dagens systemer, for å kunne finne det ultimate verktøyet….

Som leverandør skal og må vi agere raskere og raskere, vi skal være mer oppdatert for å tilfredsstille deg som kunde. Om vi ikke gjør det, havner vi bak i køen og blir kanskje ikke lenger relevant eller vurdert. For deg som kunde, er kanskje det største problemet at du mister kunder om vi som leverandør ikke følger med.

Vurderer ditt selskap ett bytte av forretningsløsninger, så vil dere gjøre deres beste for å teste ut leverandørenes potensiale og forutsigbarhet, samtidig som leverandørens tilstedeværelse i fremtiden også blir vurdert. Har leverandørene på din «short-list» noen sjanse i det hele tatt å overleve frem mot år 2030-2035? Spørsmålene er mange….. Er de (tilstrekkelig) lønnsomme i disse dager? Nasjonal eller internasjonal tilstedeværelse? Hva er størrelsen på utviklingsbudsjettet? Hvor innovative er de? Og har plattformen som tilbys, en tydelig roadmap/veikart for de neste årene ?

Ved å få en god forståelse av potensielle leverandørers kommersielle legitimitet under utvelgelsesprosessen, kan du forhindre mange ubehagelige overraskelser i fremtiden. Men hvis du ikke ser fremover, sørg for at du inkluderer en stor sum i budsjettet for ditt neste ERP/CRM-system!

Thomas skal jobbe på tvers av alle team i Oseberg Solutions. I tillegg til å jobbe som prosjektleder for større prosjekter, vil Thomas jobbe med å videreutvikle vår metode for prosjektgjennomføringer, i samarbeid med prosjektledere/konsulenter og salg i de ulike teamene.

Thomas har utdanning fra Luftkrigsskolen, master i økonomi fra BI med spesialisering i strategi og prosjektledelse fra Metier. I tillegg til leder- og arbeidserfaring fra forsvaret, har Thomas jobbet i flere ulike roller i selskaper som Kongsberg Defence Systems, Otra og Tomra.

Han har ledet og deltatt i implementering av ulike ERP systemer, og har erfaring innen fagområder som industri, prosjekt, handel og salg. De siste to årene har Thomas jobbet som daglig leder for en reisearrangør, men ønsket seg tilbake til arbeid med prosjektledelse og ERP.

Får orden på systemet!

Et helhetlig system skreddersydd for dine behov

Uansett hvilken bransje du opererer i, er du avhengig av gode og effektive datasystemer for å få optimal arbeidsflyt. For når systemene ikke er tilstrekkelig samkjørte, øker stressnivået – noe som kan gå utover både deg og bedriften din.

Når datasystemene derimot fungerer optimalt, øker både arbeidsgleden og produktiviteten. Det gir både deg og bedriften din en hverdag med større overskudd og mer glød. Så ta kontakt i dag, så hjelper vi deg med å få orden på systemet.

Les mer her

Ta raskere avgjørelser som et team ved å bringe forretningsdata inn i Microsoft Teams, som er knutepunktet for samarbeid i Microsoft 365. Uansett om du diskuterer med medarbeidere, planlegger økonomibudsjetter på tvers av avdelinger eller samler personer med ulike roller til et viktig prosjekt, bidrar Business Central-appen for Teams til å effektivisere diskusjoner og lar deg handle ut fra Business Central-dataene dine uten å forlate Microsoft Teams.

Les mer....

 

«2020 Release Wave 2», som er Microsofts andre årlige, store oppdatering på Dynamics 365 Business Central er lansert. Funksjonene er offentlig tilgjengelig fra oktober 2020. Som vanlig er det mange forbedringer, både teknisk og funksjonelt.

Les mer her

Det er vedtatt endringer i inkassoforskriften som trer i kraft 01.10.20. Endringene gjelder inndriving av pengekrav som forfaller etter ikrafttredelsen. Om dere sender purringer direkte via BC/NAV, bør dere evt. oppdatere satsene.

Les mer her

Lav mva sats er vedtatt redusert fra 12 % til 6 % fra og med 1. april, til og med 31. oktober. Lav mva sats omfatter i hovedsak persontransport og overnattingsvirksomhet, i tillegg til enkelte områder innenfor fritidsaktiviteter og kultur.

Les mer her 

Høyskolen Kristiania Høyskolen Kristiania har forbedret sin digitale søknadsprosess med Microsoft Dynamics 365 Business Central

Høyskolen Kristiania har forbedret sin digitale søknadsprosess med Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Les mer her 

Office 365 med lagring av data i Norge

Fra 15. april er Microsoft Office 365 tilgjengelig fra de nye datasenterene i Norge, bygget på den tidligere annonserte tilgjengeligheten av Azure fra november 2019.

Les mer her

Microsoft Dynamics 365 Business Central fra Oseberg Solutions er en alt-i-ett- løsning for bedrifter som hjelper deg å administrere både økonomi, salg, service og drift enklere og raskere fra første dag. Vi i Oseberg ønsker å gi deg gode råd for hvordan du kan å styrke bedriftens produktivitet og tilbyr deg e-boken: Styrk bedriftens produktivitet med Dynamics 365 Business Central.

Les mer her

Nøkkelen til suksess med digital transformasjon

Vi lever i en tid der utfordringer og muligheter går hånd i hånd, og der digital transformasjon gir en unik anledning til å forbedre og effektivisere din virksomhet. Guus Krabbenborg har skrevet e-boken Nøkkelen til suksess med digital transformasjon. Vi i Oseberg Solutions er stolte av å kunne tilby denne boken som er spekket med gode råd for en suksessfull transformasjon.

Les mer her

Hvordan påvirker Korona Oseberg Solutions?

Det er en spesiell situasjon for alle nå om dagen, og selvfølgelig påvirker dette også oss i Oseberg Solutions. Pr. i dag så foregår vår aktivitet nesten som normalt, selv om de fleste medarbeidere jobber fra hjemmekontor og møter hovedsakelig foregår online.

Les mer her 

Ny versjon av Microsoft Dynamics 365 Business Central er nå lansert

1. april ble den nye versjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Wave 1 lansert.

Les mer her

Besøk fra BI4Dynamics

Denne uka har vi hatt storfint besøk av vår samarbeidspartner BI4Dynamics.

SAF-T Gjelder det deg?

Fører dere regnskap i systemet i dag så gjelder dette din bedrift og er et lovkrav. Med mindre du har fått NAV eller Business Central installert etter 1. Oktober har du ikke dette på plass i dag.

Les mer her

5 tips: Husk dette når du velger en WMS-plattform til din detaljhandel

Å finne, velge og implementere den riktige WMS-plattformen til din detaljhandel, kan være en lang og vanskelig prosess. Denne artikkelen er laget som et hjelpemiddel for å guide deg gjennom noen av de viktigste aspektene av beslutningsprosessen, og dermed øke sannsynligheten for at du ender opp med den riktige løsningen for deg og din bedrift.

Les mer her 

Elektronisk faktura kan nå sendes mellom land i EU

DIFI lanserer versjon 3.0 av EHF som vil sørge for at Norges EHF-format vil samsvare med EU-kommisjonen sin nye norm for faktura. Dette vil igjen bety at muligheten for å sende elektronisk faktura mellom land i EU regionen nå vil bli en realitet.

Les mer her

Fremtiden med Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central er neste versjon av Microsoft Dynamics NAV. 

Les mer her 

SEPA ISO20022 utenlands remittering med Euro

Dynamics NAV inneholder remitteringsmodul for å automatisere betalingstransaksjoner mot bank for innlands og utenlands betalinger. For betalinger med EURO til utland kommer det nå nye direktiver som de fleste banker pålegger avsender å innføre. Dette vil føre til nye krav til din NAV installasjon for å kunne remittere utland.

Les mer her 

Gode systemer øker lønnsomheten

Vi vet at riktige systemer vil gi oss et konkuransefortrinn, det er vår strategi, sier Øyvind Selboe i Reservedel AS, som er del av Semoco Group. Våre leveransesystemer er levert av Microsoft og integrert av Oseberg.

Les mer her 

Automatisk valutakurs import i NAV

Dynamics NAV har nå innebygget løsning for import av valutakurser og kan automatisk laste inn oppdaterte kurser daglig eller ukentlig for de valutaer man har satt opp i NAV. Løsningen fungerer fra og med NAV 2016 og tilbys ferdig satt opp i din applikasjon .

Les mer her

Nye kunder Oseberg Solutions


2018 har vært et godt år med flere nye kunder. Vi gleder oss over at Aas Mek. Verksted, Autosocks Operations, Fagtrykk og Oluf Lorentzen har valgt Oseberg som sin ERP leverandør!

Les mer her 

7 problemer skyen fjerner: Si farvel til uforutsigbare IT-kostnader


Å flytte forretningssystemet til skyen handler ikke bare om fordelene dere oppnår. Det handler også om alle ulempene bedriften sier farvel til: Høye og skjulte kostnader, lav stabilitet, gårsdagens IT-sikkerhet og GDPR-utfordringer.

Les mer her 

Reservedel AS: Reservedeler til det meste krever mer kontroll enn de fleste

Titusener av reservedeler raskt tilgjengelig fra lager i Norge – det er hemmeligheten til Reservedel AS, som nå vokser raskt. De gjør det enkelt for forbrukere og storhusholdning å forlenge levetiden til alt fra grillen til toalettet i båten. Samtidig setter det store krav til logistikk, men den beste løsningen behøver ikke være dyr.

Les mer her 


Du er ferdig som forhandler om du ikke leverer forutsigbarhet og gode kundeopplevelser. Hvorfor skal ikke detaljistene kunne forvente det samme av sine leverandører tenkte vi, og utviklet Oseberg Basis for Microsoft Dynamics 365 Business Central, driftet i skyen.

Les mer her 

Hva er lovkravet GDPR og hva vil det si for din ERP løsning

GDPR står for General Data Protection Regulation (GDPR), og er et lovverk vedtatt av EU med formål å styrke alle EU-borgeres personvern. GDPR blir gjeldende for Norge fra 01.07.2018, og erstatter EU Data Protection Directive 95/46/EC. GDPR pålegger eiere av persondata (virksomheter) å håndtere disse data på visse måter, og den pålegger systemleverandører å tilrettelegge sine systemer slik at håndtering av data kan skje i henhold til regelverket.

Les mer her

SAF-T når kommer dette?

SAF-T er en forkortelse for "Standard Audit File - Tax" og er et lenge varslet format som alle systemer må støtte.
Skattedirektoratet med flere har jobbet i mange år med å definere og vedta dette. Lovpålagt krav er nå endelig satt til første pliktige rapportering for 2020.

Les mer her 

Oluf Lorentzen AS planlegger for fremtiden med Microsoft Dynamics 365 Business Central


På drøyt 20 år har tradisjonsrike Oluf Lorentzen AS seksdoblet omsetningen. Det siste tiåret har de brukt Microsoft Dynamics AX som ERP-system, men nå går de over på Dynamics NAV for å forberede seg på fremtiden.

Les mer her

Dynamics 365 Business Central lanseres

Microsoft lanserer i dag Dynamics 365 Business Central i 14 land og vi i Oseberg er klare for å levere den nye løsningen.

Les mer her 

Cortana gir deg bedre kontroll

Vi i Oseberg viser deg hvordan!

Les mer her

Endring i bokføringsforskriften - SAF-T blir obligatorisk

22. desember vedtok Finansdepartementet endring i bokføringsforskriften.

Les mer her 

Suksess med fakturahåndtering

Verdens mest utbredte løsning for skanning av fakturaer og andre dokumenter, rett i Microsoft Dynamics 365 Business Central!

Les mer her 

Oseberg gratulerer Get Inspired AS med prisen som Årets nettbutikk

Get Inspired AS mottok i juni prisen for Årets nettbutikk 2020. Netthandelsprisen deles ut av Posten og Bring, og er ansett som årets gjeveste bransjepris for retailere. Ca 1400 nettbutikker var i år nominert i kåringen.

Les mer her