Til hovedinnholdet
Datamaskin Og Mann Lagring

Dynamics 365 Sales/CRM

Bli mer effektiv, reduser kostnadene og koble sammen dine
Dynamics 365 løsninger.

Vi hjelper deg i gang med din CRM løsning på 1 - 2 - 3.

Med våre produkter og tjenester kommer du raskt, trygt og enkelt i gang med din nye CRM løsning. Med Dynamics 365 har du ett godt fundament for å samhandle på tvers av egen virksomhet, samtidig som du ivaretar dialog med eksisterende og nye kunder på en god måte. Med fokus på Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Customer Voice lager vi sammen med deg den optimale CRM løsningen for din virksomhet. Vil du også tenke marketing som en del av dette? Da knytter vi gjerne også Dynamics 365 Marketing sammen med de andre app'ene. Alt i en felles løsning, bygget på Dynamics 365 plattformen til Microsoft. 

Med oss som din strategiske partner, kombinerer vi vår kunnskap på tvers av ulike løsninger og fagområder. 

Hvordan komme i gang?

Vi har laget en enkel skisse som forklarer prosessen vi gjennomfører uavhengig av størrelsen på prosjektet. For oss er det like viktig å lykkes sammen med deg uavhengig av størrelsen på CRM-prosjektet. 


CRM På 1 2 3 Enkel

Fase 1

For å komme godt i gang er det viktig å få gjort en god analyse av "AS-IS" situasjonen. Her avdekker vi ønsker, krav og behov gjennom en virksomhetsanalyse.

 • Kartlegge behov og krav
 • Hvordan jobber dere med salg og kundeservice
 • Hva er gjeldende krav til Compliance*
 • Krav til tilgangsstyring og sikkerhet
 • Hva er behov for rapportering og målstyring
 • Datamigrering av kunde- og aktivitetsdata
 • Integrasjon mot andre fagsystem/datakilder

Fase 2

Basert på funn i analysefasen, jobber vi med å ta frem en funksjonell beskrivelse av "TO-BE" situasjon. 

 • Demo av løsningsforslag
 • Detaljerte estimater
 • Overordnet tidslinje
 • Beskrivelse av prosjekt- og implementeringsmetodikk
 • Opplæring og brukeradopsjon
 • Krav til deres ressursbidrag i prosjekt og faser

Fase 3

Etter gjennomføring av fase 2 etableres prosjektet. Her vil miljø etableres, vi utvikler og konfigurer forretningslogikk i henhold til løsningsforslag. 

Vi enes om opplæring og GO-Live fra prosjekt til forvaltning. 

 • Etablering
 • Konfigurering og utvikling
 • Opplæring
 • Go-Live

*Compliance omfavner aktiviteter som gjennomføres i en organisasjon for å sørge for at den opptrer i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og eventuelle andre bestemmelser og/eller interne retningslinjer.

Sammen med Dynamics 365 leverer vi et utvalg av gode og velprøvde tilleggsløsninger. Produkter vi gjerne har med er:

 • Oneflow, som effektiviserer arbeidet med kontrakter før, under og etter signering
 • Proff.no, som gjør oppslag mot offentlige registre enkelt
 • Vainu.io, hvor du kan vaske og kvalitetsikre din grunndata eller lage import av prospects/leads

Med våre løsninger kan du starte enkelt med en "Basis" installasjon, for deretter å vokse sammen med løsningen når virksomheten har nye eller endrede behov. 

Med vår Basis installasjon kommer du raskt i gang med CRM løsning, til en forutsigbar pris, leveringstid og innhold. Dersom dine ønsker, krav og behov tilsier tilpasninger eller skreddersøm, velger du sammen med oss Fleksi eller Pluss pakken.


Tenner Gloden 580X200

Oseberg Basis

Velg bort store prosjekter med unødige kostnader.

Med Oseberg Basis CRM vil du få kontroll på kundedataene, kundedialogen og salgsprosessen når løsningen er implementert. Du får en kraftfullt CRM løsning som gir deg mulighet til å starte her og nå, men også en løsning å vokse med når du har behov for det.

Dette er inkludert:

 • Norsk basisoppsett
 • Kunde- og kontaktforvaltning
 • Optimalisert salgsprosess
 • Oppfølging av leads
 • Outlook integrasjon
 • Sporing av kundedialog
 • Instrumentbord for selgere og salgsledere
 • 2t grunnopplæring i forkant av prosjektet
 • 2t brukeropplæring etter oppstart
69.000,- eks. mva.*
Fjerner Stress 580X200

Oseberg Fleksi

Fleksi er beregnet for deg som har ekstra behov utover standardløsningen, for å kunne arbeide effektivt på tvers av forretningsprosessene i selskapet.

Kjernen i Fleksi er basert på standard Microsoft Dynamics 365 Sales og vår Basis. Løsningen er tilpasset forretningsprosessene, samtidig som den har et enhetlig og brukervennlig brukergrensesnitt.

Løsningen har smarte og gode Add-Ons som kan velges etter behov, og som kan gi god verdi inn i ulike prosesser.

Med fleksi-løsningen tilpasser vi systemet til din virksomhet.

Dette er inkludert:

 • Alt fra Basis
 • Tilpasset salgsprosess
 • Tilpassede kunde- og kontaktkort
 • Tilpasset brukergrensesnitt i egen App
 • Tilpassede arbeidsflater
 • Prioriteringsstøtte
 • Administrasjon av mål og KPI-er
 • Automatikk for mer effektive prosesser
 • Oversikt over konkurrentene
 • Integrasjon Dynamics 365 Business Central
 • Mulighet for integrasjon mot 3. parter
Etter avtale*
Oker Yteevnen 580X200

Oseberg Pluss

Oseberg Pluss CRM er for deg som ønsker et effektivt og fleksibelt forretningssystem som et konkurransefortrinn.

Med Oseberg Pluss jobber vi sammen for å bedre effektiviteten i virksomheten. Vi bidrar til å kartlegge forretningsprosessene, gjennomfører analyse og forprosjekt for å sikre et godt grunnlag for et fremtidig målbilde.

Vi har fokus på å skape løsninger som bidrar til måloppnåelse, og sammen utarbeider vi en CRM strategi. Oseberg Pluss gir virksomheten økt yteevne.

Gjennom forprosjekt og analyse avklarer vi omfang og størrelse på leveransen. Med våre erfaring og kompetanse fra våre rådgivere og løsningsarkitekter, bygger vi løsninger som er tilpasset din virksomhet.

I disse prosjektene gjennomføres analyse og kartlegging av forretningsprosesser i tett dialog med deg.

Det stilles krav til deltakelse av ressurspersoner fra din virksomhet i slike prosjekter.

Dette er inkludert:

 • Alt fra Basis og Fleksi
 • Analyse av forretningsprosesser
 • Forprosjekt
 • Stor grad av tilpasninger og integrasjoner
 • Masterdataplan
 • Brukeradopsjon og opplæring
 • Utarbeidelse av CRM-strategi
 • Veiledning for gevinstrealisering
Etter avtale*

Microsoft Solutions Partner - Business Applications

Microsoft setter store krav til partnere som sertifiseres som 'Solutions Partner for Business Application'. Sertifiseringen gis ved å oppnå resultater basert på mål, kompetanse og kunde suksess. I tillegg skal våre medarbeidere årlig gjennomføre kurs, opplæring og sertifisering innenfor ulike program- og produktområder i Dynamics 365 og Power Platform.

Forpliktelsen som løsningspartner skal sikre at du som kunde oppnår dine mål ved bruk av Microsoft teknologi.

Dynamics 365 Sales & Copilot

Ønsker du å få mer informasjon om våre tjenester, ta kontakt med oss:


Oppgi din e-post adresse
Fyll gjerne inn ditt telefonnummer
Beskriv gjerne hva du er på jakt etter, slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig!