Til hovedinnholdet

Elektronisk faktura kan nå sendes mellom land i EU

DIFI lanserer versjon 3.0 av EHF som vil sørge for at Norges EHF-format vil samsvare med EU-kommisjonen sin nye norm for faktura. Dette vil igjen bety at muligheten for å sende elektronisk faktura mellom land i EU regionen nå vil bli en realitet.

DIFI lanserer versjon 3.0 av EHF som vil sørge for at Norges EHF-format vil samsvare med EU-kommisjonen sin nye norm for faktura.
- Dette vil igjen bety at muligheten for å sende elektronisk faktura mellom land i EU regionen nå vil bli en realitet.

Innføringen av EHF 3.0 vil skje i faser der en først kan sende og motta både EHF 2.x og EHF 3.0 for så å bare benytte EHF 3.0.

EHF 3.0 kommer til å bli eneste alternativ for å sende ut EHF fra 01.01.2020.
- Microsoft vil innen det ha laget en EHF 3.0 standard for NAV.

Det er mulig å begynne å sende, og motta, EHF 3.0 fra 01.01.2019 om man ønsker det og har systemer selv som støtter dette.

Alle Statlige mottakere vil kunne motta versjon 2.x hele 2019. Andre Offentlige instanser vil trolig også det, men vi vet ikke enda hva de bestemmer seg for ettersom f.eks enkelt kommuner har mulighet til å sette egne krav avvikende fra øvrige Statlige instanser.

Dersom du er mottaker av EHF selv må du være forberedt på at enkelte av dine leverandører kan komme til å sende EHF 3.0 i 2019.
- For de som bruker e-Documents modulen for å motta inngående EHF er det forventet en oppdatering til EHF 3.0 for denne til nyttår.

Dersom du er utsteder av EHF i dag vil altså alle statlige mottakere og antagelig langt på vei de fleste øvrige mottakere fortsette å ta imot versjon 2.x i 2019 også.

- Dersom du har fått signaler på at enkelte av dine kunder krever 3.0 før det blir lovpålagt fra 01.01.2020 ta kontakt med Oseberg Support for bistand.