Til hovedinnholdet

Reduksjon av lav mva sats fra 1. april 2020

Lav mva sats er vedtatt redusert fra 12 % til 6 % fra og med 1. april, til og med 31. oktober. Lav mva sats omfatter i hovedsak persontransport og overnattingsvirksomhet, i tillegg til enkelte områder innenfor fritidsaktiviteter og kultur.

Dersom deres bedrift trenger å legge inn den nye mva satsen anbefaler vi å legge opp en ny Mva-bokføringsgruppe – vare, og sette opp de kombinasjonene du trenger med den nye «Mva-bokføringsgruppe – varekoden» i Mva-bokføringsoppsettet.

Eksempel på hvordan gammel og ny mva sats kan se ut i Mva-bokføringsoppsettet.

Vær oppmerksom på at du i 2. termin vil kunne få både 12 % og 6 % som skal rapporteres inn på samme linje i oppgaven.

 

Ta kontakt med oss i kundeportalen eller på mail til support om dere ønsker bistand i forbindelse med dette.  

Les Regnskaps Norge artikkel for å se mer detaljer om den nye mva satsen.