Til hovedinnholdet
SAF-T lovkrav for dere som fører egnskap i din bedrift

SAF-T - gjelder dette deg?

Fører dere regnskap i systemet i dag så gjelder dette din bedrift og er et lovkrav.

Med mindre du har fått NAV eller Business Central installert etter 1. Oktober har du ikke dette på plass i dag.

Bakgrunn

SAF-T sin viktigste funksjon i første omgang er å forenkle effektiv gjennomføring av bokettersyn og etter hvert forenkle brukerens rapportering til myndighetene av pliktig informasjon.

 

Krav

Kravet i praksis er at ditt regnskapssystem skal kunne levere uttrekk av regnskapsposter og mva poster i et spesifikt filformat.

Ved forespørsel.

Det vil si i praksis gjelder kravet fra og med første postering i 2020, uten tilbakevirkende kraft.

  • Altså fra og med første innrapportering til myndighetene i 2020 kan du få krav om å ettersende SAF-T fil.

 

Hva må du gjøre

Via skjema må du melde ditt behov til oss.

 

Påvirkning i hverdagen

SAF-T skal ikke påvirke hvordan bokføringen skjer.

Måten du bygger opp kontoplanen, gjennomfører konteringer og de koder du benytter i systemet for å produsere MVA rapportering trenger ikke endres.

 

Hva må til

SAF-T modulen må installeres i ditt system.

Deretter må regnskapsansvarlig gjøre et oppsett for å angi mapping mellom deres kontoplan og standard kontoplan(1) samt standard MVA koder mot mva oppsett i systemet.

Det er den bokføringspliktiges ansvar å påse at mappingen er korrekt.

  1. Det er også åpning  for å alternativt velge å mappe deres kontoplan mot Næringsoppgave 1,2,3 og 4, Næringsrapport Skatt for EPF og AS.

  

Microsoft har allerede løsningen klar for aller siste versjon av Business Central (Dynamics NAV) og har varslet at den kommer for øvrige  supporterte versjoner av systemet i midten av November.

  • For eldre versjoner som 2009 og 2013  forventer vi å kunne spesialtilpasse løsningen for deg om du melder behov.

 

Hva kan du få hjelp til

Oseberg kan bidra med å installere koden i løsningen du har i dag, vi kan bidra med dokumentasjon av bruk samt online kurs i A-Å oppsett.

Vi kan også assistere med faktisk oppsett sammen med din regnskapsansvarlig dersom det er behov for det.