Til hovedinnholdet

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan Oseberg Solutions AS håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Oseberg Solutions AS vil utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med gjeldende retningslinjer. For oss vil dette blant annet bety at vi kartlegger og vurderer dette for alle våre leverandører. Dette skal vi gjøre regelmessig. En gang i året, første gang i juni 2023, skal vi redegjøre for dette i vår årsrapport og offentliggjøre dette på våre nettsider.

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste vi tilbyr. Send spørsmål til post@oseberg.no.

Vi vil svare på slike forespørsler skriftlig og innen rimelig tid som er senest 3 uker. 

Se forøvrig åpenhetsloven på www.lovdata.no for mer utfyllende regler. 

Dokument for nedlasting:
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022