Til hovedinnholdet
Hvordan påvirker Korona viruset Oseberg Solutions

Hvordan påvirker Korona Oseberg Solutions?

Det er en spesiell situasjon for alle nå om dagen, og selvfølgelig påvirker dette også oss i Oseberg Solutions. Pr. i dag så foregår vår aktivitet nesten som normalt, selv om de fleste medarbeidere jobber fra hjemmekontor og møter hovedsakelig foregår online.

Vi følger nøye med på anbefalinger fra myndighetene, og har fortløpende innført anbefalte tiltak for å begrense smitte. Dette vil vi selvfølgelig fortsette med for å hindre at våre ansatte blir syke, og for å hindre at vi bidrar til ytterligere smitte i samfunnet.

Så lenge våre ansatte ikke blir syke, så er vi tross alt i den heldige situasjonen at vi kan jobbe hjemmefra i eller utenfor karantene. Når vi er hjemme med barn, så finner vi fleksible løsninger for å få gjort jobben vår på en god måte.

Vi har ikke hatt noen syke foreløpig, og håper selvfølgelig at det skal fortsette slik.
Vi har beredskapsplaner for ulike scenarier, og så hvis en stor andel av våre ansatte blir syke samtidig.

I en slik situasjon kan det bli utfordrende å få løst alle oppgaver, og da vil vi prioritere de driftskritiske oppgavene først på tvers av alle kunder.
Dette kan føre til at planlagte, ikke kritiske oppgaver kan bli forskjøvet litt i tid. Pr. i dag er ikke dette aktuelt, men vi vil gi beskjed hvis det blir aktuelt på et senere tidspunkt.

Hvis du har oppgaver som du ønsker at vi skal hjelpe deg med den neste tiden, så vil jeg oppfordre til å gi beskjed til din vanlige kontaktperson så raskt som mulig, slik at vi kan legge det inn i planene våre.

Vil også minne om at vår support er tilgjengelig som normalt via kundeportalen, telefon 47 90 80 80 eller mail 

Vi vil holde dere oppdaterte om vår situasjon hvis noe skulle endre seg, men vi er ved godt mot og satser på at vi sammen skal komme oss gjennom denne uvirkelige situasjonen.

Rune Sørdalen                                                                                              

Daglig Leder