Til hovedinnholdet
Endring i bokføringsforskriften - SAF-T blir obligatorisk

Endring i bokføringsforskriften - SAF-T blir obligatorisk

22. desember vedtok Finansdepartementet endring i bokføringsforskriften.

22. desember vedtok Finansdepartementet endring i bokføringsforskriften,
som innebærer at bokføringspliktige fra 1. januar 2020 blir forpliktet til å gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

Den nye § 7-8 i bokføringsforskriften innebærer at bokføringspliktige som skal ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13 b, skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form. Skattedirektoratet vil fastsette det nærmere innholdet og formatet til gjengivelse av de elektronisk bokførte opplysningene i standardisert form.

Ordningen vil være frivillig frem til 1. januar 2020, hvoretter ordningen med elektronisk gjengivelse vil bli obligatorisk for de bokføringspliktige.

Les mer om endringen i bokføringsforskriften