Til hovedinnholdet

Julehilsen til Ucare Project

En ekstra julehilsen går til Afrika og Ucare Project. I år går støtten vår til Ucare Maisha Center, et barnesenter for fattige og utsatte barn i Kisumu i Kenya. På senteret er det 120 barn nå, og for 5 kr dekkes mat for en dag for et barn. 20 barn er nettopp tatt inn i prosjektet og er svært underernærte. Det er fantastisk å vite at vi er med på å hjelpe nettopp disse barna.

 

 

Ucare Maisha Center er navnet barnesenteret vi i Ucare Project driver i Kisumu, Kenya.  I 2015 åpnet senteret med 50 barn. Fra sommeren 2018 har de 120 barn tilknyttet senteret. Barna som kommer til senteret lever i ekstrem fattigdom. Alle barna som er med i prosjektet, var underernærte når de kom og de gikk gjennomsnittlig mellom 1-3 dager på tomme mager. Barna er foreldreløse, enten i den forstand at begge foreldrene er døde, eller at foreldrene av ulike grunner ikke i stand til å ta seg av barna. Noen av barna bor i hus som står igjen etter foreldrene, andre hos nære eller fjerne slektninger. Det de mangler er tilgang til næringsrik mat, trygghet, kjærlighet, stabile voksne og det å få leke og utvikle seg som barn. Det er dette vi tilbyr barna som kommer til Ucare Maisha Center.

Ucare Maisha Center

Ved senteret får barna 2 måltider med næringsrik mat hver dag. De får være del av et sosialt fellesskap hvor de får leke og være barn. Ikke minst får de ha kontakt med voksne som har mye kjærlighet å gi dem. Det legges til rette for ulike aktiviteter som sang og sport i tillegg til at de får undervisning. Barna får lære om mat, hygiene, jordbruk, respekt for hverandre og andre relevante tema. Vi tror at skolegang er viktig i bekjempelsen av fattigdom, så det blir satt av tid til å jobbe med lekser. Senteret drives lokalt av Maurice Owino i tillegg til tre fulltidsansatte som hver dag tar seg av barna, lager mat og holder orden.

Ucare Maisha Center

Bakgrunn Maurice er selv oppvokst som foreldreløs. Moren hans døde under fødselen, og 13 år gammel døde faren hans av AIDS. I perioder bodde han gaten, ofte uten å dekket primære behov som mat, klær og trygghet. Tilværelsen var tøff og framtiden mørk ut. Håpet om en lysere framtid opplevde han ikke før han i tenårene møtte en slektning som tilbød han klær. Dette ble starten en ny tilværelse. Maurice har selv kjent kroppen hvordan det er å være foreldreløs, og ser han det som sitt kall i livet å ta seg av foreldreløse barn og bidra til å gi dem en god oppvekst med mye omsorg. Maurice er i dag gift, har tre barn og er koordinator for Project Kisumu.

Les mer om Ucare Project