Til hovedinnholdet

Ny lisensmodell fra Microsoft

Oppdatering pr. 25.05.2022:
Alle berørte kunder har mottatt informasjon og remindere. Minner om dagens frist for å sende inn informasjon om hvordan ditt selskap ønsker fakturering av ny lisensmodell. 

-------------

28.04.2022:
Microsoft endrer lisensmodellen fra CSP til New Commercial Experience (NCE) for Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform og Windows 365.  

Microsoft Dynamics 365 Business Central Online er altså omfattet av denne endringen. Om du har ett eller flere produkter som er omfattet av denne endringen, vil du motta et brev som ber deg fylle inn rett data.

For nye kunder trådte NCE i kraft fra mars, mens eksisterende kunder har en overgangsperiode til 10. juni i år. 

Den viktigste endringen fra dagens lisensmodell, er at du må velge mellom månedlig eller årlig binding av lisenser. Her trenger vi et svar fra deg på hva du ønsker. 

Hvis vi ikke mottar den vedlagte tilleggsavtalen utfylt og signert før 10. juni vil dere automatisk settes på månedlig avtale med 20% økt pris fra 1. juli. 

Vår generelle anbefaling er månedlig binding for de som 

 • Har et større antall sesongbaserte ansettelser og trenger fleksibilitet i å kunne redusere antall lisenser i perioder gjennom året. 
 • Vet at man blir færre ansatte i løpet av et år 
 • Har usikker økonomi eller står foran mulige organisatoriske endringer som f.eks. fusjon. 

For alle andre anbefaler vi årlig binding. 

Årlig binding av lisenser 

 • Fordeler 
 • Låst pris i hele avtaleperioden og unngår prisøkning 
 • Du kan fremdeles få månedlig faktura under forutsetning om godkjent årlig kredittvurdering/kredittforsikring.  
 • Ulemper 
 • Mindre fleksibilitet. Det er kun mulig å øke antall lisenser eller oppgradere lisenstype i løpet av den årlige avtaleperioden. 
 • Avtalen kan ikke kanselleres i løpet av avtaleperioden 

Månedlig binding av lisenser 

 • Fordeler 
 • Full fleksibilitet, med mulighet for å redusere eller nedgradere lisenser fra måned til måned. 
 • Ulemper 
 • Økt kostnad for fleksibiliteten. 20% prisøkning fra 1. juli for alle med månedlig avtale. 

Informasjonen gis med forbehold om endringer fra Microsoft. 

Ta kontakt med din kundeansvarlige hos oss hvis du har spørsmål. 

Andre viktige endringer i forbindelse med overgang til NCE som det er greit å være oppmerksom på: 

 • Det vil kun være mulig å avbestille abonnement i løpet av den første uken etter bestilling. Det er derfor viktig at du bestiller riktig lisens og antall. 
 • Oppstart av gratis prøveperioder på all programvare fra Microsoft blir automatisk konvertert til betalt abonnement ved utløp av prøveperioden og blir underlagt avbestillingspolicyen over. 
 • Det er mulig å blande lisenser med ulik avtalelengde. Du kan f.eks. ha noen lisenser med årlig binding og noen med månedlig binding. 

Dersom du lurer på noe ta kontakt med oss i skjema under.


Oppgi din e-post adresse
Fyll gjerne inn ditt telefonnummer
Beskriv gjerne hva du er på jakt etter, slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig!