Til hovedinnholdet

Nye ansatte i Tønsberg.

Våre ambisjoner om økt vekst krever også tilgang til nye ressurser. Vi har fra 1. januar fått på plass flere nye medarbeidere:

Anita Ytterhus Aasheim, Løsningsarkitekt CRM
Hege Ulseth, 
Regnskaps- og administrasjonsmedarbeider
Nikoline Kirkedam,
Fagkonsulent logistikk


Anita Y. Aasheim har mer enn 10 års erfaring som CRM-konsulent, prosjektleder og løsningsarkitekt med fokus på prosess-optimalisering og bruker-adposjon.

Hege Ulseth har en variert bakgrunn som innkjøper, økonomi og administrasjon og trer inn i rolle som regnskap- og administrasjons-medarbeider. 

Nikoline Kirkedam har bakgrunn fra BI innen økonomi, innkjøp og logistikk. I tillegg har hun erfaring fra butikk, netthandel og 'Supply Chain'. 

Gjennom disse ansettelsene teller vi 61 medarbeidere og har ett godt sammensatt team på tvers av alder og kjønn. Kvinneandelen i selskapet er nå 38%, noe som er høyt innenfor teknologibransjen. Vi har også iverksatt flere rekrutteringsprosesser på tvers av våre avdelinger og ved begge våre lokasjoner i hhv. Tønsberg og Oslo.