Til hovedinnholdet
SAF-T lovpålagt krav

SAF-T når kommer dette?

SAF-T er en forkortelse for "Standard Audit File - Tax" og er et lenge varslet format som alle systemer må støtte.
Skattedirektoratet med flere har jobbet i mange år med å definere og vedta dette. Lovpålagt krav er nå endelig satt til første pliktige rapportering for 2020.

Hva er SAF-T

SAF-T er en forkortelse for "Standard Audit File - Tax", og er en ide som ble introdusert i 2010 som en ønsket standard for å forenkle dataflyt mellom ulike systemer. Samt underliggende også forenkle effektiv gjennomføring av bokettersyn og etter hvert forenkle brukerens rapportering til myndighetene av pliktig informasjon.

Det siste kom på banen etter hvert som også Skattedirektoratet ble med på å utforme SAF-T standarden. Denne løsningen vil nå  komme, også omtalt under det utvidede beskrivelsen definert som "pliktig gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger".

 

Når vil SAF-T innføres i Norge? 

Først ti år etter arbeidet ble påbegynt i 2010 vil nå SAF-T bli pliktig for alle systemer. Første lovpålagte krav vil være etter første pliktige rapportering utført i 2020.

Ved et varslet bokettersyn skal regnskapssystemet samle relevante bokførte opplysninger fra databasene, strukturere dette i en SAF-T-fil og sende over filen for innlesning i Altinn. Deretter distribueres filen videre til Skattedirektoratets analyse- og kontrollverktøy for gjennomføring av bokettersynet. 

 

Hva skal SAF-T brukes til? 

Skattedirektoratet mener at standarden også på sikt kan erstatte dagens rapporteringsform med skatte- og avgifts meldinger. Skattedirektoratet ser for seg i fremtiden periodiske innleveringer av SAF-T-filer som erstatning for den tradisjonelle rapporteringen.

Kort sagt inneholder dagens versjon av SAF-T-filen hovedbok og kunde- og leverandørspesifikasjoner samt data om den bokføringspliktige avsenderen. Filen inneholder alle transaksjoner for regnskapsperioden det rapporteres på. Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

Det ligger også i mellom linjene at en slik standard vil gjøre det mulig å lese historikk og data fra ett regnskapssystem til et annet i mye større grad enn man kan i dag.

 

Vil SAF-T endre din bokføringshverdag? 

SAF-T skal ikke påvirke hvordan bokføringen skjer. Måten du bygger opp kontoplanen, gjennomfører konteringer og de koder du benytter i systemet for å produsere Skattemelding MVA trenger ikke endres. Det som må gjøres er å mappe kontoplan du bruker til standard kontoplan, og MVA-koder du bruker til standard MVA-koder. Det vil være en egen måte å utføre dette oppsett i systemet. 

 

Hvem løser SAF-T? 

Nå som SAF-T standarden endelig er vedtatt i sin helhet og kravene er ferdig utredet er systemleverandørene i gang med å ferdigstille funksjonaliteten. Microsoft jobber med dette for Dynamics NAV og garanterer å være klar før den lovpålagte endringen trer i kraft.

Du som bruker av systemet har ansvar for å, med innspill fra sin systemleverandør å sette opp Kontoplan og MVA-koder korrekt.

Har du spørsmål? Nøl ikke med å ta kontakt med oss!