Til hovedinnholdet
Microsoft Dynamics 365 inneholder remitteringsmodul for å automatisere betalingstransaksjoner

SEPA ISO20022 utenlands remittering med Euro

Dynamics NAV inneholder remitteringsmodul for å automatisere betalingstransaksjoner mot bank for innlands og utenlands betalinger. For betalinger med EURO til utland kommer det nå nye direktiver som de fleste banker pålegger avsender å innføre.

Dette vil føre til nye krav til din NAV installasjon for å kunne remittere utland.

Den nye ISO20022-standarden vil bankene bli pålagt å følge, noe som fører til at NAV må sende en ny type format av filer  for å kunne remittere med Euro utenfor Norges grenser. Siste versjon av NAV åpner for å remittere i to omganger, ved å sette opp Euro leverandører til å gå mot eget format vil man kunne gjøre en forenklet overføring med Euro betalinger i tillegg til dagens standard. Oseberg har laget et eget påbygg som muliggjør å remittere tilnærmet som før ved at også øvrige land og valutaer slås sammen med ISO20022-filen og dermed kan man videreføre bruk av ventekladd og de andre funksjonalitetene man har i dagens remittering. 

Krever NAV 2016 eller nyere og man må bruke bankkonti i NAV. 

Bankene har individuelle tilpasninger for filer som sendes i SEPA XML-formatet, vi har allerede utført tester med flere av de største bankene.   

Dersom du er interessert i dette eller ønsker mer informasjon ta kontakt!