Til hovedinnholdet
Suksess med fakturahåndtering Document Capture

Suksess med fakturahåndtering

Verdens mest utbredte løsning for skanning av fakturaer og andre dokumenter, rett i Microsoft Dynamics NAV!

Document Capture tilbyr automatisk registrering av dokumenter av en avansert OCR-tolk, avansert godkjenningsflyt og et digitalt arkiv du kan søke i med fulltekst. Document Capture optimerer og automatiserer alle prosesser – helt fra du mottar dokumentet til godkjenning og oppslag når du skal finne igjen bilaget noen år senere.

Automatisk behandling og tolkning av fakturainnhold fjerner 90% av manuell tasting av data

  • Frigjør tidsbruk på regnskap og øk presisjon i inndata og mulighet for å legge til diverse andre filvedlegg for brukeren sammen med kjøpsfakturaen.

Godkjennerfunksjon i NAV for alle brukere med full oversikt over hvilke bilag som er på flyt

  • Alle godkjenninger kan skje der brukeren jobber i NAV, eller webklient for andre brukere, null fysisk papirflyt gir 100% oversikt hele tiden med sporing av hvem godkjente hva når, og hva som mangler godkjenning.

Digitalt arkiv på inngående dokumenter når og hvor brukeren behøver det

  • Sterk søkefunksjon for NAV dokumentet som også søker etter leverandørs tekst i selve PDF fakturaen. Dokumentet ligger lagret til bilaget og på leverandørkortet slik at brukerne når som helst finner fakturaen i sin originalversjon i ettertid.

Match av innkjøpsordre mot leverandørs faktura

  • Automatisk linjematching av fakturaens linjer mot Innkjøpsordrens linjer automatiserer korrekt føring og kontrollerer faktura mot mottak.

Støtte for mottak av EHF fakturaer

  • Flere og flere leverandører sender EHF, med egen E-faktura modul kan også EHF filer mottas rett inn i NAV

Pris er skalert basert på antall brukere:

Priseksempel for inntil 19 brukere med opptil 1000 skannede sider per måned: Tilsammen 3 dager for installasjon, oppsett og kurs. Leiepris på programvare fra kr 1.300,- per måned. 

Ved interesse kontakt Øystein Aker på mail , evt 924 00 978