Til hovedinnholdet
A Summer State Of Mind

Viktig informasjon for alle som fører regnskap i Dynamics NAV og Business Central

Skatteetaten innfører ny mva-melding fra første termin 2022.
 
Deres mål er en mer automatisert innmelding og å knytte mva-oppgaven tettere til SAF-t rapporteringen.
Det betyr i praksis at oppgaven rapporteres summert per mva-kode ihht SAF-t sine mva-koder.
Det åpnes opp for rapportering på tre alternative måter: Direkteinnsending fra økonomisystemet, opplasting av fil på Skatteetaten.no eller manuell registrering av mva-meldingen på Skatteetaten.no
 
Akkurat som ved den nye MVA-meldingen av 2017 er dette en lovpålagt endring, og dermed er det Microsoft som lager løsningen for alle supporterte versjoner av NAV og BC. 
 

Dette innebærer at det i siste oppdatering av Business Central (BC) har kommet noe nytt oppsett, nye skjermbilder og ny funksjonalitet.
Oppgaven kan fremdeles leveres inn manuelt i portal som før, men oppbyggingen av oppgaven er helt endret. Det har også blitt mulig å sende inn oppgaven som fil.

Vi tilbyr nå online kurs med innføring i hva som er nytt i BC rundt MVA oppgaven av 2022.

Microsoft i midten av Januar slapp en oppdatert versjon av alle supporterte programversjoner som da inneholder noe nytt oppsett, nye skjermbilder og ny funksjonalitet.

For alle kunder som ikke er på online betyr det at man kan oppgradere hele systemet og få med denne funksjonaliteten. Oseberg har nå også plukket ut og pakketert programkoden til for nye MVA løsningen slik at det er mulig for oss å installere kun koden som omfatter MVA løsningen og da spare masse tid i forhold til full oppgradering.

Vi kan nå tilby en pakke som da inkluderer installasjon av koden for MVA løsningen. Online kurs med innføring i hva som er nytt i systemet rundt MVA oppgaven av 2022 og tilgang til annen informasjon som registrering i ID-Porten, nye MVA koder med mer inngår også.


Microsoft i midten av januar slapp en oppdatert versjon av alle supporterte programversjoner (NAV 2017 og nyere) som da inneholder noe nytt oppsett, nye skjermbilder og ny funksjonalitet.

Oseberg har nå også bygget om løsningen til å kunne brukes med eldre versjoner: NAV 2016, 2015, 2013 og 2009.

Vi kan nå tilby en pakke som da inkluderer installasjon av koden for MVA løsningen. Online kurs med innføring i hva som er nytt i systemet rundt MVA oppgaven av 2022 og tilgang til annen informasjon som rundt nye MVA koder med mer inngår også.

Dersom du ønsker å bestille dette klikk her

Det vi vet hittil tyder på at det ikke kreves noe omfattende oppsett før man kan postere på 1. termin, men at man må installere den nye løsningen før man kan rapportere i nytt format.
(Første rapportering vil da for de fleste være 10. April 2022)
 
 
Du kan også finne mer informasjon her Modernisering av merverdiavgiftsområdet - Skatteetaten