Til hovedinnholdet

Power Platform

Power Platform er et system som gjør det mulig å analyserer data for innsikt ved å bruke Power BI, raskt og enkelt bygge egendefinerte apper med Power Apps, automatisere arbeidsflyter for å forbedre produktiviteten ved hjelp av Power Automate og bygge intelligente roboter med et grensesnitt uten kode med Power Virtual Agents.
Power BI
Power Apps
Power Automate
Power Virtual Agents

Ta kritiske beslutninger raskere med sanntidsanalyse og innsikt fra Microsoft Power Platform.

Power BI

Microsoft Power BI er en samling av programvaretjenester, apper og koblinger som arbeider sammen for å transformere dine urelaterte datakilder til sammenhengende, visuelt engasjerende og interaktive innsikter. Enten dataene dine er et enkelt Microsoft Excel-arbeidsbok eller en samling av skybaserte og lokale hybride datalagre, så kan du bruke Power BI til å koble deg til datakildene, visualisere (eller oppdage) det som er viktig, og dele det med hvem som helst.

Power BI kan være enkelt og raskt – i stand til å opprette raske innsikter fra en Excel-arbeidsbok eller en lokal database. Men Power BI er også robust og foretaksdimensjonert, klar for både omfattende modellering og sanntidsanalyse i tillegg til egendefinert utvikling. Power BI kan derfor være ditt personlige rapport- og visualiseringsverktøy, og kan også tjene som analyse- og avgjørelsesmotoren bak gruppeprosjekter, avdelinger eller hele selskaper.

Power Apps

Power Apps er en serie apper, tjenester, koblinger og en dataplattform som gir deg mulighet til å bygge tilpassede apper for dine forretningsbehov. Ved å bruke Power Apps kan du raskt bygge egendefinerte forretningsapper som kobles til forretningsdata som er lagret enten i den underliggende dataplattformen (Common Data Service) eller i forskjellige datakilder på nett og lokalt (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server, og så videre).

Apper som bygges ved hjelp av Power Apps gir rik forretningslogikk og muligheter for arbeidsflyt slik at du kan endre forretningsprosessene fra manuelt til digitale, automatiserte prosesser. Power Apps forenkler prosessen med å bygge egendefinerte forretningsapper ved å la brukere bygge funksjonsrike apper uten å skrive kode.

Power Apps gir også en utvidbar plattform som lar profesjonelle utviklere programmatisk samhandle med dataene og metadataene, bruke forretningslogikk, opprette egendefinerte koblinger og integrere med eksterne data.

Power Automate

Power Automate er en nettbasert tjeneste for arbeidsflyter som automatiserer hendelser på tvers av de vanligste appene og tjenestene. Du kan for eksempel opprette en flyt som legger til et kundeemne i Microsoft Dynamics 365 og en post i MailChimp når noen med mer enn 100 følgere tweeter om firmaet ditt.

Når du registrerer deg, kan du koble til over 220 tjenester og behandle data i skyen eller lokale kilder, som for eksempel SharePoint og Microsoft SQL Server. Listen over programmer som du kan bruke med Power Automate, vokser stadig.

Power Virtual Agents

Power Virtual Agents gjør det mulig for hvem som helst å lage kraftige chatbots ved hjelp av et guidet grafisk grensesnitt uten kode, uten behov for utviklere.

Power virtual agents adresserer mange av de største problemene med chatbot building. Det eliminerer gapet mellom fageksperter og utviklingsteamene som bygger chatbots. Det fjerner kompleksiteten ved å eksponere team for nyansene i samtale AI og behovet for å skrive kompleks kode. Det minimerer IT-innsatsen som kreves for å distribuere og vedlikeholde en tilpasset samtaleløsning ved å gi fageksperter mulighet til å bygge og vedlikeholde sine egne samtaleløsninger.

Velg din bransje