Til hovedinnholdet
BC Filtrere

Filtrere visninger i Business Central

Det finnes noen ting du kan gjøre som hjelper deg med å finne og skanne poster i en oversikt. Dette omfatter sortering, søk og filtrering. Her skal vi ta for oss filtrering. 

Med filtrering kan du vise poster for bestemte konti eller kunder, datoer, beløp og annen informasjon ved å angi filterkriterier. Bare poster som samsvarer med kriteriene, vises i oversikten eller inkluderes i rapporten. Hvis du angir kriterier for flere felt, vises bare poster som samsvarer med alle kriteriene. 

Definere filtre på oversikter 
I lister kan du definere filtre ved hjelp av filtreringsruten.  
Hvis du vil vise filtreringsruten for en liste, trykker du på ikonet  øverst til høyre i bildet/i kolonneoverskriften. Du kan eventuelt trykke på «Shift+F3».

Definere filtre på oversikter i Business Central

Da vil filtreringsruten legge seg til venstre for listen.  

Kolonner som allerede har filtre, angis av ikonet  i kolonneoverskriften. Filtreringsruten viser gjeldende filtre for en liste og gjør det mulig å angi egendefinerte filtre på ett eller flere felt ved å velge handlingen «+ Filtrer» eller «+ Legg til Filter».

En filtreringsrute er inndelt i tre deler: "Visninger", "Filtrer listen etter" og "Filtrer totaler etter":

Filtrer listen etter                                                                    
Det er i denne inndelingen du legger til filtre på bestemte felt for å redusere antall poster som vises.  

Filtrer totaler etter 
                                                                     
Enkelte lister som viser beregnede felt, for eksempel beløp og antall, inkluderer delen «Filtrer totaler etter», der du kan justere forskjellige dimensjoner som påvirker beregninger. 

Lagre visninger 
                                                                 
Enkelte lister inkluderer delen Visninger. Visninger er variasjoner av listen som er forhåndsdefinert med filtre. Du kan definere og lagre så mange visninger som du ønsker per liste. Trykk på ikonet Lagre visning. du finner øverst til høyre i filtreringsruten 

Nå kan du navngi visningen og trykke «enter» 

«Alt+F3» / Filtrer på denne verdien  

Du kan også velge å bruke et kolonnefilter på den valgte feltverdien i listen.    

Dersom du eksempelvis ønsker å filtrere på Avdelingskode ADM, klikker du på et felt med denne avdelingskoden. Du trykker deretter på nedtrekkspilen til høyre for «Avdelingskode», og velger deretter «Filtrer på denne verdien», alternativt klikker du på feltet og trykker «Alt+F3»  

Definere filtre i rapporter 

Når du åpner en rapport, vises vanligvis en forespørselsside der du kan angi forskjellige alternativer og filtre som bestemmer hva du vil ha med i rapporten.  

Definere filtre i rapporter i Business Central

De fleste forespørselssidene inkluderer feltet «Bruk standardverdi fra». Med dette feltet kan du velge forhåndsdefinerte innstillinger for rapporten, som automatisk angir alternativer og filtre for rapporten. Velg en oppføring fra rullegardinlisten, og du vil se at alternativene og filtrene på forespørselssiden endres i henhold til dette. Feltet «Bruk standardverdi fra» og «Sist brukte alternativer og filtre» er eventuelt tilgjengelig etter at du har kjørt rapporten en gang. 

Du kan administrere lagrede innstillinger på siden «Rapportinnstillinger». Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du går frem, kan du se Bruk lagrede innstillinger. 

Filterkriterier og symboler 

Når du angir kriterier, kan du bruke alle tallene og bokstavene du normalt kan bruke i feltet. I tillegg til dette kan du bruke spesielle symboler til å filtrere resultatene ytterligere. Nedenfor viser vi de mest brukte symbolene som kan brukes i filtre. 

Du finner mer informasjon om spesielle filtersymboler i Filterkriterierog Filtersymboler

Viktig! 

Det kan være tilfeller der feltverdiene inneholder disse symbolene og du vil filtrere på dem. Hvis du vil gjøre dette, må du ta med filteruttrykket som inneholder symbolet, i anførselstegn (''). Hvis du for eksempel vil filtrere på poster som begynner med teksten salg, er filteruttrykket 'salg*'. 

(..) Intervall 

Eksempel 

Viste poster 

1100..2100 

Tall fra og med 1100 til og med 2100 

..2500 

Tall til og med 2500 

P8.. 

Opplysninger for regnskapsperiode 8 og fremover 

 

(|) Enten/eller 

Eksempel 

Viste poster 

1200|1300 

Tall med 1200 eller 1300 

 

(>) Større enn 

Eksempel 

Viste poster 

>1200 

Tall som er større enn 1200 

(>=) Større enn eller lik med 

Eksempel 

Viste poster 

>=1200 

Tall som er større enn eller lik 1200 

(&) Og 

Eksempel 

Viste poster 

>200&<1200 

Numre som er større enn 200, men mindre enn 1 200. 

(?) Ett ukjent tegn 

Eksempel 

Viste poster 

Hans?n 

Tekst som for eksempel Hansen eller Hanson 

Kombinerte formatuttrykk 

Eksempel 

Viste poster 

5999|8100..8490 

Nummer 5999 og numrene fra og med 8100 til og med 8490. 

..1299|1400.. 

Ta med poster som har numre som er mindre enn eller lik 1299 eller nummeret 1400 eller høyere (alle numre utenom fra og med 1300 til og med 1399). 

>50&<100 

Inkluder poster med numre som er større enn 50 og mindre enn 100 (det vil si tallene fra og med 51 til og med 99). 

 

Tips! 

Dersom du ønsker raskere søk og analyse av data ved hjelp av kombinasjoner av tastatursnarveier, kan du se Hurtigtaster


Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer:


Oppgi din e-post adresse
Fyll gjerne inn ditt telefonnummer
Beskriv gjerne hva du er på jakt etter, slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig!