Til hovedinnholdet
Filtre

Filtrere visninger i NAVISION (fra versjon 2013)

Det finnes noen ting du kan gjøre som hjelper deg med å finne og skanne poster i en oversikt. Dette omfatter sortering, søk og filtrering. Her skal vi ta for oss filtrering.

Med filtrering kan du vise poster for bestemte konti eller kunder, datoer, beløp og annen informasjon ved å angi filterkriterier. Bare poster som samsvarer med kriteriene, vises i oversikten eller inkluderes i rapporten. Hvis du angir kriterier for flere felt, vises bare poster som samsvarer med alle kriteriene. 

Definere filtre på oversikter 

I lister kan du definere filtre ved hjelp av filtreringsruten.  

Hvis du vil vise filtreringsruten for en liste, velger du rullegardinpilen ved siden av navnet på siden,  

og deretter velger du handlingen Vis filterrute/trykker på det filteret du ønsker å hente frem. Du kan eventuelt trykke på «Shift+F3» og/eller «Ctrl+Shift+F3». (Via denne Handlingen kan du også fjerne filter med  «Ctlr+Shift+A») 

Da vil filtrene bli tilgjengelig på siden som vist nedenfor:

Filtreringsruten viser gjeldende filtre for en liste og gjør det mulig å angi egendefinerte filtre på ett eller flere felt ved å velge handlingen «+ Filtrer» eller «+ Legg til Filter». deretter inn navnet på feltet du vil filtrere listen etter, eller velg et felt fra rullegardinlisten.

En filtreringsrute er inndelt i tre deler: Visninger, Filtrer listen etter og Filtrer totaler etter: 

Filtrer listen etter 

Det er i denne inndelingen du legger til filtre på bestemte felt for å redusere antall poster som vises.  

Filtrer totaler etter 

Enkelte lister som viser beregnede felt, for eksempel beløp og antall, inkluderer delen «Filtrer totaler etter», der du kan justere forskjellige dimensjoner som påvirker beregninger. 

Lagre Visninger 

Enkelte lister inkluderer delen Visninger. Visninger er variasjoner av listen som er forhåndsdefinert med filtre. Du kan definere og lagre så mange visninger som du ønsker per liste:  

Velg «Lagre visning som…» 

«Alt+F3» / Filtrer på denne verdien  

Du kan bruke et kolonnefilter på den valgte feltverdien i listen. Dersom du eksempelvis ønsker å filtrere på Avdelingskode 156 og trykker «Alt+F3»vises filtreringsruten oppe til høyre, hvor du kan endre på filteret. 

Definere filtre i rapporter 

Når du åpner en rapport, vises vanligvis en 'forespørselsside' der du kan angi forskjellige alternativer og filtre som bestemmer hva du vil ha med i rapporten.  

De fleste forespørselssidene inkluderer feltet «Bruk standardverdi fra». Med dette feltet kan du velge forhåndsdefinerte innstillinger for rapporten, som automatisk angir alternativer og filtre for rapporten. Velg en oppføring fra rullegardinlisten, og du vil se at alternativene og filtrene på forespørselssiden endres i henhold til dette. Feltet «Bruk standardverdi fra» og «Sist brukte alternativer og filtre» er eventuelt tilgjengelig etter at du har kjørt rapporten en gang.

Du kan administrere lagrede innstillinger på siden  "Rapportinnstillinger".

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du går frem, kan du se Bruk lagrede innstillinger. 

Filterkriterier og symboler 

Når du angir kriterier, kan du bruke alle tallene og bokstavene du normalt kan bruke i feltet. I tillegg til dette kan du bruke spesielle symboler til å filtrere resultatene ytterligere. Nedenfor viser vi de mest brukte symbolene som kan brukes i filtre. 

Du finner mer informasjon om spesielle filtersymboler i Filterkriterier og Filtersymboler. 

Viktig! 

Det kan være tilfeller der feltverdiene inneholder disse symbolene og du vil filtrere på dem. Hvis du vil gjøre dette, må du ta med filteruttrykket som inneholder symbolet, i anførselstegn (''). Hvis du for eksempel vil filtrere på poster som begynner med teksten salg, er filteruttrykket 'salg*'. 

(..) Intervall 

Eksempel 

Viste poster 

1100..2100 

Tall fra og med 1100 til og med 2100 

..2500 

Tall til og med 2500 

P8.. 

Opplysninger for regnskapsperiode 8 og fremover 

(|) Enten/eller 

Eksempel 

Viste poster 

1200|1300 

Tall med 1200 eller 1300 

(<>) Ikke lik med 

Eksempel 

Viste poster 

<>0 

Alle tall unntatt 0  

(>) Større enn 

Eksempel 

Viste poster 

>1200 

Tall som er større enn 1200 

(>=) Større enn eller lik med 

Eksempel 

Viste poster 

>=1200 

Tall som er større enn eller lik 1200 

 (&) Og 

Eksempel 

Viste poster 

>200&<1200 

Numre som er større enn 200, men mindre enn 1 200. 

(?) Ett ukjent tegn 

Eksempel 

Viste poster 

Hans?n 

Tekst som for eksempel Hansen eller Hanson 

Kombinerte formatuttrykk 

Eksempel 

Viste poster 

5999|8100..8490 

Nummer 5999 og numrene fra og med 8100 til og med 8490. 

..1299|1400.. 

Ta med poster som har numre som er mindre enn eller lik 1299 eller nummeret 1400 eller høyere (alle numre utenom fra og med 1300 til og med 1399). 

>50&<100 

Inkluder poster med numre som er større enn 50 og mindre enn 100 (det vil si tallene fra og med 51 til og med 99). 

 


Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer:


Oppgi din e-post adresse
Fyll gjerne inn ditt telefonnummer
Beskriv gjerne hva du er på jakt etter, slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig!