Til hovedinnholdet
Endring

Hvilken bruker endret verdien sist i Business Central?

Vet du hvem som endret verdien sist på en oppføring i Business Central?
F.eks. hvilken bruker endret navn på kundekortet?

Det kan være en utfordring å huske hvem som har endret verdien på ett felt i forretningssystemet. I Business Central gis rettigheter på brukernivå, men det kan være aktuelt at man i tillegg velger å spore ned på feltnivå hvilken bruker som har endret informasjon. 

Les vår lille guide for hvordan man enkelt finner "hvem har endret hva og når".

La oss ta følgende eksempel. En av dine medarbeidere har endret kundenavnfeltet på kundekortet. For å finne ut av hvem som har gjort denne endringen, gjør følgende:

1. Trykk tastene [CTRL] + [ALT] + [F1] 

Nå får du frem "Sideinspeksjon"

2. Trykk deretter på "Vis tabell"

Scroll helt til høyre, der vil man se hvilken bruker som endret sist og når.
Ved å holde musepeker over bruker GUID i "Endret av"-feltet, ser jeg at bruker RNI har endret kundekortet kl. 12:38 den 18.08.2023

Det er i tillegg mulighet for å følge enkeltfelter tett ved å sette på funksjonalitet "Endringslogg". Endringsloggen vil kunne vise på enkeltfelt hvilke verdier som er endret, og hva feltet er endret "fra - til" samt hvilken bruker. Endringslogg bør settes opp med forsiktighet, da det kan skape større behov for lagring av data.


Sideinspeksjon Business Central
Bruker GUID Business Central

PS!
Som bruker må du ha tilgang til "navigeringsrettigheter" for å kunne se og spore.


Ønsker du å få mer informasjon om våre løsninger, ta kontakt med oss:


Oppgi din e-post adresse
Fyll gjerne inn ditt telefonnummer
Beskriv gjerne hva du er på jakt etter, slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig!