Til hovedinnholdet
1-Gjennomgått

Kontrollere finansposter raskere

Når en periode avsluttes, er det ofte nødvendig å gå gjennom alle transaksjoner for en finanskonto for å sikre at de stemmer. Handlingen Finanskontroll gjør at kontrollen blir raskere og enklere.

Du kan fremskynde periodeavslutningen som omfatter kontroll og avstemming av finanskontoer, ved å kontrollere finansposter raskere og merke dem som Kontrollert.

Det er enkelt å konfigurere finanskontokontroller. På siden Finanskontokort for hver konto angir du hvordan kontroller skal tillates i feltet Gå gjennom policy.

Gå gjennom policy Beskrivelse
Ingen Du kan ikke merke poster for kontoen som gjennomgått. Bruk for eksempel dette alternativet for kontoer som gjeld, fordringer og bankkontoer der det er andre måter å kontrollere beløpene på.
Gjennomgang tillatt Du trenger ikke å inkludere poster i en gjennomgang, og beløpene for debet- og kreditpostene trenger ikke å balansere. Du fjerner en gjennom hvis du for eksempel har gjort en feil.
Gjennomgang tillatt og samsvar saldo Totalbeløpene for debet- og kreditpostene i gjennomgangen må samsvare. Feltene Debet og Kredit viser disse beløpene, og feltet Saldo viser totalen. Denne innstillingen lar deg også fjerne en gjennomgang. Når du fjerner en gjennomgang fra en eller flere poster, må debet- og kreditpostene fortsatt balansere.Du starter en gjennom gang fra siden Kontoplan siden ved å velge en finanskonto og deretter velge handlingen Gå gjennom poster. Du kan også åpne siden Finansposter for kontoen og velge Gå gjennom poster.

Hvis du oppgraderer eller har overført, kan du gå gjennom samtidig for å merke alle poster som ble bokført før en gitt dato, som gjennomgått.

Vi har laget en liten "steg for steg"-guide. 

Gjennomgå finansposter - velg en eller flere poster:

Start med å velge en eller flere poster ved å merke en og merke en til mens du holder nede CTRL eller SKIFT mens du merker poster. På denne siden merker du poster som gjennomgått i henhold til den angitte gjennomgangspolicyen, som er angitt i finanskontoen. Når du ser gjennom en eller fler poster, gis de en unik felles identifikator. Dataene kan åpnes i Excel. 


Gjennomgå finansposter

1: Hvilke poster er gjennomgått

I kolonnen "Gjennomgått" kan du se hvilke poster som allerede er merket som gjennomgått, og hvilke som ikke er det. Du kan enkelt filtrere på dette eller bruke handlingene for å vise/skjule.


1-Gjennomgått

2: Om kontrolløren

Når en post er merket som gjennomgått, kan du se navnet på personen.


2-Kontrolløren

3: Om dato for gjennomgang

Når en post er merket som gjennomgått, kan du se datoen da den ble utført.


3-Dato for gjennomgang

Gjennomgang-ID?

Når en eller flere poster er merket som gjennomgått, kan du se en identifikator som er unik for postene som ble gjennomgått sammen. 


4-Gjennomgang-ID

Om saldo

Basert på de valgte postene viser saldoen summen av debet og kredit.


5-Saldo

6: Gjennomgangspolicy

Angir reglene som de valgte postene må overholde. 


6-Gjennomgangspolicy

7: Gjennomgåtte og ikke gjennomgåtte poster

Hvis du angir valgt som 'gjennomgått', oppdateres feltene som er knyttet til gjennomganger og posten merkes som gjennomgått. Hvis du angir som 'ikke gjennomgått', tømmes disse feltene. 


7-Gjennomgåtte og ikke gjennomgåtte poster

8: Skjule og vise poster

Du kan bruke Vis eller skjul gjennomgåtte poster til å veksle hvilke poster som vises i tabellen, og vise alle for å vise både gjennomgått og ikke gjennomgåtte. 


8-Skjule og vise poster
Angi valg på poster

Du må være tilordnet til tillatelsessettet D365 FINANSKONTROLL for å kunne bruke funksjonen.

Endringer ble automatisk aktivert for brukerne fra og med 01. april 2023 i forbindelse med utrulling av Dynamics 365 Business Central Wave (lanseringsbølge) 1-2023. Planen for lanseringsbølge 1 i 2023 dekker alle nye funksjoner som planlegges levert til markedet fra april 2023 til september 2023. Du kan lese hele oversikten for lanseringsbølge 1 (Wave 1-2023) ved å følge linken her

Det kan være virksomheter som har valgt å ikke oppdatere Wave-1 av ulike årsaker, da vil ikke denne funksjonen komme på plass. 


Ønsker du å få mer informasjon om våre løsninger, ta kontakt med oss:


Oppgi din e-post adresse
Fyll gjerne inn ditt telefonnummer
Beskriv gjerne hva du er på jakt etter, slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig!