Til hovedinnholdet

FAQ

Under finner du et lite utdrag fra vår FAQ. For full tilgang, logg deg inn i Kundeportalen.

Er du kunde og ønsker tilgang til kundeportalen, ta kontakt

Generell bruk

 

Hjelp jeg får beskjed om at periode er sperret for bokføring

Sommeren er rett rundt hjørnet, men kanskje har du kollegaer som er på jobb deler av sommeren? Dersom du pleier å sperre for bokføring per regnskapsmåned: Husk å vurdere hva du skal gjøre med juni,juli og august så ikke din kollega sitter uvirksom mens du er på ferie :)

-    Oppsett ligger på finansoppsett eller eventuelt på brukeroppsettet i NAV.

Hjelp jeg får beskjed om at periode er sperret for bokføring

I mange sammenhenger er det både raskere og mer ergodynamisk fornuftig å begrense bruk av musepeker i skjermbilder.

Dynamics NAV og Business Central har snarveiskombinasjoner for mange av knappene og funksjonalitetene i systemets skjermbilder.

For Eksempel å stille seg i et felt i et skjermbilde og så trykke på F1 vil i NAV gi deg oppslag til systemets hjelpguide:

Snarveier Dynamics Business Central

Ctrl + N Opprett en ny record
Eks stå i et kundekort og Ctrl-knapp pluss bokstaven n vil lage nytt kundekort.

F8 kopier verdi i linjen over
Mye brukt i kladder om man vil kopiere verdi fra forrige linje

F9 og Shift + F9
Bokfør og bokfør og skriv ut (Shift = Shift knappen )

Ctrl + home og Ctrl + End
Står man i en kladd eller i en liste så vil Ctrl knapp + Home knapp ta deg til starten av listen og Ctrl + End ta deg til bunnen av listen.

Ctrl + F for Søk
Tar opp søkedialogen eks om du vil søke etter en vare i varelisten

Ctrl + E for Eksporter til Excel
Dersom Excel integrasjonen er aktivert på rett måte vil snarveien kopiere verdier fra skjermbildet du står i over i Excel bok.

Alt knapp for snarveiskode for knapper i skjermbildet
Viser deg hvilke bokstaver som er snarvei til knappene i bildet du står i
Dersom bildet har flere enn en fane: trykk første bokstav i neste fane eks N for Naviger og få frem denne fane med snarveier.
Esc knapp lukke vindu
Escape knappen vil lukke det vinduet du har aktivt.

Liste over snarveier i Dynamics Business Central

 

Ofte når man fører manuelle bilag i kladder, vil man splitte på flere linjer av ulike årsaker. 
Per kladd kan man sette opp så systemet automatisk fyller ut resterende beløp på neste linje, slik at man selv slipper å regne ut dette underveis.
Linje to vil alltid foreslå negativ verdi av linje en sitt beløp, linje tre vil være resterende verdi som mangler for at bilaget skal balansere.
Oppsett gjøres per kladd, søk opp finanskladder, på linjen for din foretrukne finanskladd kan du merke av for Foreslå motkontobeløp.

 

 

NB! Denne funksjonen er kommet til underveis, så den finnes ikke for tidlige versjoner av Dynamics NAV.

Ofte har man flere selskaper i samme NAV base, det kan være testselskaper eller at det er flere driftsselskaper i et konsern. Dersom man som bruker har tilgang til flere selskaper og bytter imellom er det flere måter å enkelt bytte, den enkleste er kanskje å trykke på selskapsnavnet nede til venstre i skjermbildet.

En annen snarvei som er plassert samme sted er oppslag til å sette Arbeidsdato. Dersom man oppretter bilag som Salgsordre, Faktura osv vil systemet som regel automatisk foreslå dagens dato. Av og til er det ønskelig at systemet f.eks. skal foreslå siste dato i forrige måned, da kan man sette arbeidsdato. 

Snarvei til bytt selskap og sett arbeidsdato

I skjermbilder velger man ofte inn verdier som har et underliggende oppsett. Det kan være som under at man setter opp bokføringsregel for en kunde i kundekortet eller at man skal bruke en finanskonto i et bilde og lurer på hvordan den er satt opp.
For å komme til oppsett kan man alltids navigerer seg videre fra oppslaget som vist på bilde under:

20 spar klikk, snarvei til avansert oppslag

 

For oppslag: trykk først hvor pil 1 peker og så der pil 2 peker
Dermed kommer du inn i underliggende liste direkte og får all informasjon.

 

Kom lett til underliggende liste

 

Men nøyaktig samme resultat får du om du har musepeker i feltet og trykker «Ctrl» + «F4»
Dvs tasten helt nede til venstre på de fleste tastaturer: Ctrl + tasten F4 som de fleste har øverst langt til venstre. Ctrl knapp skal holdes inne mens F4 trykkes på.

I nyere versjoner av NAV og Business Central er det en del skjermbilder som automatisk starter i hurtigregisterings modus, typisk en del kladder for eksempel.

Dermed savner du kanskje en del kjente og kjære felter du gjerne skulle benyttet. Frykt ikke hjelpen er nær. Knappen Vis Flere kolonner er laget for å ta det direkte over i «normal modus».

 MinimodusMinimodus

Husk også at når du er i skjermbilder som dette kan du også tilpasse visning ved å legge inn frys-kolonner, skjule enkeltfelter eller bytte rekkefølge på feltene i visningen.

Tilpasninger som nevnt over gjelder spesifikt for din bruker og påvirker ikke andres visning av samme skjermbilde.

I mange sammenhenger er det raskere å benytte hurtigtast en musepeker når du arbeider med å registrere data i skjermbilder, samtidig som musepeker ved intensiv bruk for mange kan gi skulder og albue plager.
Fra standard av har systemet flere snarveietaster i de fleste skjermbilder, disse kan endres ved teknisk tilpasning men som oftest går de igjen som standard.
For å vise snarveistastene må markøren stå i et felt for data, deretter trykker du «Alt»-knappen på ditt tastatur. (De fleste Tastatur har Alt og Alt gr – knappene ved siden av den lange Space knappen.
I dette tilfellet er det Alt til venstre som skal brukes, ikke Alt gr).

 Bruk av hurtigtaster i NAV

I eksempelbildet over er vi i kjøpsfaktura, vi ser at det dukker opp snarveistaster for M, N, S, og L.
- Det betyr at når jeg har trykket Alt kan jeg trykke N og bilaget blir bokført.
- Snarveien for bokstaven er kun aktiv når du ser bokstaven som i bildet over.
Legg også merke til at L vil vise oss ytterligere snarveier til funksjoner på linjenivå:

Funksjoner hurtigtaster

Enkelte lister som vareliste, kundeliste, leverandørliste osv kan inneholde mange felter hvorav enkelte av disse er klart mer informative enn andre. Behandle og presentere informasjon for brukeren er noe av det viktigste systemet gjør. Som bruker kan du ta noen grep for å sørge for at informasjonen vises deg på best mulig måte.

Listevisning i Dynamics

 

Ved å høyreklikke på en overskrift som f.eks Navn her får du mulighet til å sortere visningen, men også valget «Velg kolonner…»

På bildet av leverandørlisten over vises så mange felter at vi må scrolle sidelengs. Da er det viktig at du setter feltene i best mulig rekkefølge ved å velge legg til eller fjern felt fra visningen og flytte opp og ned i rekkefølge.

Husk at du også kan velge å legge til en Frys rute som i Excel. Dermed vil feltene som kommer før Frys ligge på fast plass i visningen uansett om du scroller sidelengs. Dermed kan du f.eks alltid se leverandør navn og nummer selv om du leter det bortover i listen.

Fryse ruter Dynamics NAV

Noen handlinger gjør man ofte og brukes i alle skjermbilder. Desto mer viktig da å utføre de så effektivt som mulig.

NAV sine skjermbilder, som f.eks Leverandørkort, består av felt som er delt opp i seksjoner. Disse kaller vi Hurtigfaner.
Som bruker kan du selv redigere hvilke felt som skal være promotert og hvilke du vil rydde unna, men allikevel jobber du ofte på tvers av flere faner.
Da kan det være et poeng å enklest åpne/lukke og navigere i disse fanene med færrest mulig tastetrykk.

De fleste vet fra før at om man trykker på de små «v» ene merket grønt i skjermbildet under så åpner/lukker man hurtigfanen. MEN man oppnår akkurat det samme med å dobbeltklikke med musepeker hvor som helt på det grå «båndet» som er hurtigfanens overskrift. Dvs der hvor de røde pilene i bildet peker. Dobbeltklikk for å åpne og dobbeltklikk for å lukke igjen, kjapt og enkelt!

Husk at du også har mulighet til å velge felter som skal synes best som viktigste felt, du kan til og med velge at noen verdier skal vises selv når fanen er lukket som eks her under hvor kundenavn og nummer vises i den grå fane-overskriften. Mer om dette i egen sak.

Rollesenteret er ment å være din desktop som bruker a NAV. Her skal du raskt få en oversikt over hvilke oppgaver du må følge opp og snarveier til lister og rapporter du bruker hyppig.

Men når man sitter og jobber aktivt hender det at man åpner flere bilder og mister litt oversikten. Heldigvis finnes det en snarvei tilbake til start.

Snarvei til Rollesenter i NAV

Står du i en Hurtigvisning eller i en liste finnes det snarveien i toppen av menyen: se rød pil:

Hurtigvisning

 

MEN uansett hvilket skjermbilde du er i kan du alltids støtte deg på hurtigtast snarvei SHIFT+F12

 • Det vil si på tastaturet hold venstre Shift knapp inne og trykk F12 knappen.

Aktivere/deaktivere varsler i NAV


Noen varsler er ønskelige, andre ganger kan det virke mer i motsatt retning som når man åpner og lukker 20 salgsordre hver dag og hver gang får beskjed om at de ikke er bokført…

Nyere versjoner av Dynamics NAV har innført en del automatiske varsler når man lukker skjermbilder. For eksempel om man lukker en Salgsordre uten at den er bokført, om kunde er over kredittgrense, kunde har forfalt saldo, bekreft bokføring utenfor regnskapsåret osv.

Mange av disse varslene kan brukeren selv aktivere/deaktivere i oppsett i applikasjonen.
Oppsettet finner du enkelt ved å søke etter «Mine Varsler» i NAV sin søkeboks

Lukke skjermbilde

Velg denne og du får liste over dine varsler. (Innhold varierer litt per versjon av NAV).

Aktivere/deaktivere varsler i NAV

 

Her kan varsel Deaktiveres, eller man kan for noen av linjene sette filterdetaljer som for eksempel at kun er noen kundegrupper som inngår i varselet om forfalt saldo (Vis filterdetaljer).

Endringene du gjør her er kun for din bruker.

 

 

Økonomimodulen

 • Å lukke regnskapsåret innebærer å avslutte perioder samt at systemet foreslår posteringer som vil nulle resultatkonti og overføre resultat til balansen for å få en IB for neste år. Avslutningspostene føres på dato U31.12 som er en slags "periode 13". Dermed vil alle rapporter kunne kjøres på 31.12 fremdeles.

Avslutning ved årsslutt i Microsoft Dynamics NAV innebærer tre trinn:

 1. Lukking av regnskapsåret ved hjelp av alternativet «Regnskapsperioder»
 2. Generering av en avslutningspost for årsslutt ved hjelp av alternativet «Lukk resultatregnskapet»
 3. Bokføring av avslutningsposten for årsslutt sammen med motregning av poster på egenkapitalkontoen

Man kan fint føre på det nye året før det gamle er avsluttet, men å ikke avslutte året begrenser litt nytte av filtreringsalternativene og enkelte rapporter. Du trenger heller ikke å bekymre deg for å miste detaljer i transaksjoner når du avslutter, ettersom alle detaljer beholdes, selv etter at du har avsluttet året.

Det er nyttig å skrive ut en saldobalanse før du begynner arbeidet: Avdelinger > Økonomistyring > Finans > Rapporter > Årsregnskap > Saldo for regnskapsår. Husk filter for hele regnskapsåret.

Prosessen med å lukke år starter ved å gå til bildet Avdelinger > Økonomistyring > Periodiske aktiviteter > Regnskapsår > Regnskapsperioder.

 • Dersom du ikke har opprettet perioder for det nye året enda er det naturlig å gjøre det før man lukker det forrige: utføres med kjøringen "Nytt år"

Når du skal lukke et regnskapsår, klikker du «Lukk år» og starter kjørselen «Lukk resultatregnskapet». En melding foreslår år som skal lukkes. Er forslaget riktig er neste trinn å bekrefte denne meldingen. Dette medfører at det blir angitt en hake som ikke kan fjernes, i kolonnen «Lukket» i alle periodene som tilhører året.

For å overføre årsresultatet til en konto i regnskapet og til å lukke resultatkontoer, bruk kjørselen Avdelinger > Økonomistyring > Periodiske aktiviteter > Regnskapsår > Lukk resultatregnskapet. Dette gjør du ved å opprette linjer i en kladd som du deretter kan justere om behov for så å bokføre.

 • Eksempel på manuelle justeringer i kladd kan være å legge inn disponeringsposteringer fra revisor

Perioder kan sperres for bokføring, for eksempel etter man har avlevert regnskapsrapport for en måned.

Man kan velge å bare sperre bakover i tid eller også fremover i tid.

Sperringen gjøres hovedsakelig på to alternative nivåer: For alle eller for enkeltpersoner.

(vær obs på at når man sperrer for bokføring gjelder det alle regnskapsposter så om man for eksempel har sperret for føring etter 30.12 og noen forsøker å gjøre en lagertelling på 31.12 vil bruker få feilmelding.)

For å sperre generelt går man til Avdelinger/Økonomistyring/Oppsett/Administrasjon/Finansoppsett (eller søk etter Finansoppsett).

Her settes regler for bokfør fra dato og bokfør til dato for samtlige brukere

Dette kan også styre dette per bruker, slik at alle har begrenset tilgang til å bokføre frem i tid, mens f.eks økonomi har lengre perioder åpne bakover i tid.

Dette oppsettet finner du under: Avdelinger/Administrasjon/Applikasjonsoppsett/Brukere/Brukeroppsett eller ved å søke etter Brukeroppsett

Innkjøpsmodulen

Når man kjøper inn varer tilkommer av og til ekstra kostnader relatert til anskaffelsen. Dette kan for eksempel være frakt eller forsikring av varetransporten. (Man kan også se for seg at en spesiell form for rabatt kan være et negativt "varegebyr" i praksis). I slike tilfeller ønsker vi kanskje at det ekstra gebyret skal fremgå som en ekstra del av varekostnaden: prisen på varen øker og vi legger det til lager sammen med grunnprisen, varen får en ny oppjustert anskaffelseskost.

Vi ser nå for oss gebyr i forbindelse med kjøp, samme funksjon finnes for salgsmodulen i NAV.

På faktura eller kjøpsordre i NAV angis da en egen linje av type Gebyr (vare), angi antall og direkte enhetskost. Velg så funksjonen Varegebyrtilordning (i Linjer fanen) Angi om skal mot en eller fordeles mot flere av linjene på Bestillingen og velg fordelingsmetode. Når du så bokfører fakturaen vil lagerverdien av vareposten være kjøpspris pluss gebyrtillegget.

Skaffebestillinger brukes til å opprette en bestilling koblet til en salgsordre. Formål er å skaffe varer spesielt for en kunde, man ser for seg å i praksis reservere denne bestillingen til en spesifikk salgsordre.

Varene skal logistikkmessig kjøpes inn til eget lager og forsendes videre til kunde. 

 • En egen avart av denne er når man knytter ordre og bestilling direkte men vil kjøre rutine for direkte levering dvs dersom det er ønskelig å sende varer direkte fra leverandør til kunde. 

Ordrelinjene benytter seg av Kjøpskode, disse defineres for å angi spesielle leveranser som kobles Ordre <----> Bestilling 

Etter at salgsordre er frigitt er fremgangsmåte: 

 • For å opprette bestilling brukes funksjonen
 • Bestillingsforslag i kjøpsmodulen
 • Velg faneblad Handlinger, Spesialbestilling og Hent Ordrer
 • Bestillingsforslag kommer opp. Gjør endringer for leverandørvalg og eventuelt pris
 • Opprett bestilling med Utført handlingsmelding under faneblad Handlinger

Ordre og Bestilling blir så knyttet sammen og det er mulig å spørre på status bestilling fra salgsordre og motsatt vei fra bestilling til salgsordre. Denne oppslagsfunksjonen ligger på salgslinje og bestillingslinje.  

Salg og markedsføring

Dersom man benytter seg av den innebygde CRM funksjonaliteten i NAV kan man koble gjøremål til Tilbud for å følge de opp.
Gjøremålet kan selvfølgelig tidfestes og brukes som en påminnelse, men kan også knyttes til kontakten eller kunde som en samhandling i etterkant hvor man logger dialogen for statistikk og oppfølging.

NAV CRM inneholder også segmenteringsfunksjonalitet for å f.eks gruppere kontakter etter interesser og fellestrekk og også ta ut maillister, lage kampanjer med mer.

I nyere NAV versjoner følger det også med en integrasjonsmodul for å koble NAV med Microsoft sitt egne CRM verktøy Dynamics CRM\ Dynamics Sales.

Du finner Rammeordre under:
Avdelinger>Salg og markedsføring > Ordrebehandling > Rammeordre

Rammeordre benyttes gjerne for raskt å opprette nye salgsordrer basert på faste leveranser eller gjentakende ordrelinjer.
Utfylling av en rammeordre er i stor grad likt med Tilbud eller Salgsordre med et viktig unntak i feltet Kode for gjentakelsesgruppe. Med dette feltet angis hyppighet for gjentagelse for eksemple hver mnd.

Rammeordren vil da ligge tilgjengelig for å benyttes på ny neste gjeldende periode, man slipper å fylle ut hode og linjeinformasjon på nytt og kan levere\fakturere igjen med nye datoer automatisk.

Når det ikke lengre skal utstedes nye ordrer kan Rammeordre deaktiveres.

Rammeordre kan også benyttes for dellevering av en større leveranse slik som vanlige Ordre. Da brukes feltet Levere(antall) på salgslinjen for å angi hvor mange som skal leveres for hver gang, dette kan fungere som en slags langtids avropsordre.

Lagermodulen

Funksjonen for vareopptelling finner du i menyen på følgende plass:
Avdelinger > Lager > Lager > Oppgaver

I vareopptellingskladd fortar du opptelling av varelageret. Her kan man opprettholde god oversikt over beholdning pr. vare på forskjellige lokasjoner, varekategorier, varegrupper osv. Trinn 1: Beregn systemets beholdning i Vareopptellingskladden, Trinn to den reelle beholdningen telles opp fysisk, gjerne basert på lister fra NAV og til slutt bokfører man evt avvik for å justere systembeholdning til å bli lik med reel.
Når man kjører «Beregn beholdning» kan man angi filtre for f.eks varekategori, lokasjon eller reol om man vil telle opp en bestemt del av lageret.

Feltet bokføringsdato skal være dato fysisk opptelling ble utført. Man kan velge om systemet bare skal vise varer med beholdning ulik null i antall eller alle varer.

Telleliste kan så skrives ut med eller uten teoretisk antall per varelinje. Etter fysisk opptelling legges antallet inn i tellekladden og man kan gjøre en kontrollrapport for å se hva endelig registrering av tellingen vil gi av resultater.

Revalueringskladden ligger plassert under Lager > Lager > Oppgaver

Bruk denne kladden når du skal endre lagerverdien for varer, for eksempel etter en vareopptelling hvor man ser at antall er korrekt men at noen av varene ligger med feil verdi.
Programmet støtter revaluering basert på faktiske kostnader. Når det gjelder varer som bruker lagermetoden Standard, er revalueringen imidlertid også basert på forventede kostnader.
Når du bruker revalueringskladden, kan du se den nåværende verdien av en vare rett i kladden for så å tilordne varen en ny verdi.
Kan også være nyttig dersom man f.eks har kjørt en vare til minus antall for så å skulle justere opp igjen.

Prosjektmodulen

Når man har opprettet Prosjekt med tilhørende Prosjektoppgaver (underaktiviteter) er det klart for å legge inn budsjett for oppfølging mot påløpte kostnader.
Det kan opprettes flere budsjett pr. prosjekt om det skulle være behov for det.

Budsjettet opprettes inne på oversikten over Prosjektaktiviteter hvor man finner en egen knapp "Budsjett"

Budsjettpostene knyttes mot den enkelte Prosjektoppgaven, eller på mer overordnet nivå mot en gruppe med oppgaver.

Det er vanlig å operer både med antall og enhetskost på budsjettlinjene, og også å knytte de til en planlagt dato og eventuelt kostnadskode.

Budsjettallene brukes da for oppfølging av fremdrift mot realiserte poster underveis i prosjektets levetid.

PrintVis

Modern Workplace

Har dere Office fra før og sliter med å systematisere deling av informasjon internt har Microsoft satt sammen funksjoner fra en gruppe programmer for å dekke tenkelige behov.

Med elementer fra Skype, SharePoint, Planner, OneNote og PowerBi er Teams en egen svært funksjonell løsning i Office365 som kan kjøres på nettet, på datamaskinen, på mobilen eller nettbrett. Ettersom det er en egen applikasjon samler Teams all chat, videokonferanser, lagring og deling av dokumenter, samt kalenderplanlegging og avansert notatbruk i OneNote, mens PowerBi rapporterer fremdrift og effektivitet.

Perfekt for bruk når man skal kjøre interne eller eksterne prosjekter av små eller middels størrelse og flere skal delta i dialogen og deling av informasjon.

Har du noen gang savnet å kunne gjøre mer avanserte notater rundt kundekort, varekort eller andre registre i NAV?

Office inneholder en liten perle av et produkt som heter OneNote. Her skal du samle alt du vanligvis ville skrevet på en post-it lapp eller en notatblokk for så slitt med å finne igjen. Legg inn alle skjermbilder og fremgangsmåter du ønsker å notere deg ned eller rett og slett notater fra når du sitter og søker etter neste ferietur. :)

Microsoft har selvfølgelig sett nytten av at andre applikasjoner også skal benytte seg av dette: f.eks kan du sende en mail rett til OneNote med bilder og lenker intakt og få den som et notat automatisk. Også NAV har to ulike integrasjoner til OneNote, begge belager seg på å forenkle deling av notater og informasjon for alle brukere av NAV.

Den første varianten gir en unik avansert notatblokk per entitet i NAV. For eksempel per Kundenummer vil NAV da knytte en sentral notatblokk som alle NAV brukerne kan dele og der lime inn lenker, legge kundespesifikke notater, avtaler, bilder med mer. NAV holder sømløst styr på tilknytning per kunde, enkelt og genialt.

Variant to knyttes til selve kundelisten og legger til rette for at man skal lage brukerveiledning for eksempel for hvordan man skal fylle ut nye kundekort. Lim inn bilder og forklaringer, og la alle brukere i systemet lære seg rutinen når de trenger den istedenfor å spørre deg hver gang de skal forsøke å få det til.