Til hovedinnholdet
Digitale Tall

Oseberg Pluss

For deg som representerer et konsern eller gruppe med flere selskaper med behov for samhandling og konsolidering av data i løsningen.

Oseberg Pluss er for deg som ønsker et effektivt og fleksibelt forretningssystem som et konkurransefortrinn.

Med våre løsninger jobber vi sammen med deg som kunde for å forbedre effektiviteten i virksomheten. Sammen diskuterer vi blant annet innhold, omfang, integrasjoner mot 3. part og samhandling. Samhandling på tvers av organisasjon, gjerne i kombinasjon med resten av Microsoft sine '365-produkter'. 

Oseberg Pluss gir din virksomhet økt yteevne.

Dette er inkludert

 • Alt fra Basis og Fleksi
 • Analyse av virksomhetsforløp
 • Analyse av virksomhetsprosess
 • Forprosjekt
 • Stor grad av kundetilpasninger

Pris

Gjennom forprosjektet avklarer vi omfang og størrelse på leveransen. 

Med våre fagkonsulenters kompetanse og erfaring, bygger vi løsningen som tilpasser seg din virksomhet.

I disse prosjektene gjennomføres det virksomhetsanalyse og prosessgjennomgang i tett dialog med kunden. 

Det stilles krav til deltakelse av ressurspersoner fra Kunden i slike prosjekter. 

Prosjektpris

Fordeler med Pluss

Det anbefales å vurdere flere deler av forretningsløsningen når en planlegger bruk for flere selskaper. Følgende bør naturlig inngå som del av kartleggingen, når dette gjøres: 

Kjernemodell

 • Felles virksomhetsmodell og virksomhetsforløp
 • Felles rutinebeskrivelser
 • Master data replikering
 • Felles Master data

Felles Grunndata

Det anbefales at det etableres felles grunndata registre for selskaper i et konsern eller selskapsgruppe der det er naturlig.  Eksempel på dette kan være: 

 • Felles kontoplan
 • Partnerregister for kunde og leverandør
 • Felles vareregister og stykklisteregister
 • Felles maler / dokumenter

Konsernmodul

Business Central har egen modul som muliggjør å etablere konsern som eget selskap. Bedriftens regnskaper kan dermed konsolideres opp for hele konsern, med enkle tastetrykk.

Det kan legges inn parametere for å håndtere ulike valutaer, eierandel(-er)  og konvertering til riktig konto i hovedbok for konsernregnskapet.

Konserninterne føringer

I Business Central er det også omfattende funksjonalitet for å håndtere handel eller direkte bokføring av bilag mellom ulike selskaper i bedriften. Det er mulighet for å sette opp kobling mellom kundenummer og leverandørnummer på tvers av bedriftene slik at dette fungerer.

Ledelsesinformasjon i konsern

Etablering av datavarehus for bedriften som gir hurtig tilgang til dataanalyser på tvers av selskapene.

Dette gjør det enkelt å summere og vurdere sammenhenger i datagrunnlaget for hele konsern. Rask  oversikt over salg til kunder eller kjøp totalt for viktige leverandører, på tvers av konsern eller selskapsgrupperinger.

CRM løsning felles for flere selskaper

Oseberg Solution har også erfaring med å synkronisere data mellom ERP og CRM, slik at flere selskaper kan synkroniseres mot felles CRM løsning. 

Tenner Gloden 580X200

Ønsker du mer informasjon om Basis?

Fjerner Stress 580X200

Ønsker du mer informasjon om Fleksi?

Ønsker du å lese mer om Business Central, klikk: Microsoft Business Central her

 


Ønsker du mer informasjon om Pluss, ta kontakt med oss:


Oppgi din e-post adresse
Fyll gjerne inn ditt telefonnummer
Beskriv gjerne hva du er på jakt etter, slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig!