Til hovedinnholdet
Business Central Mann Ved Skjerm

Business Central Wave 1 2023

Business Central Wave 1 er lansert og blir løpende oppdatert i de ulike kundedatabasene fremover. Business Central er en av mange Dynamics 365 app’er som i disse dager blir oppdatert.

Business Central Wave 1 2023 er lansert.

Planen for lanseringsbølge 1 i 2023 dekker alle nye funksjoner som planlegges levert til markedet fra april 2023 til september 2023. Samhandling på tvers av plattform/løsning er viktig for å kunne jobbe effektivt i en organisasjon, og det er noe av det som er viktig for kunder som skal velge ny forretningsløsning. 

Kunder som skal velge ny løsning i dag, har som regel fokus på følgende områder:

 • kjernefunksjonalitet (f.eks. finans, logistikk/forsyning)
 • forbedret etablering og oppsett av løsning
 • samhandling og produktivitet
 • pålitelighet, ytelse, sikkerhet og skalering

Microsoft har hatt mye søkelys på punktene over i de seneste oppgraderinger av Dynamics 365 app’ene. I tillegg til utvikling av eksisterende løsninger, kommer det også mye nytt. 

En spennende nyhet er innføringen av «Copilot». Copilot er en app som skal gi kunstig intelligens enda større fotfeste innen forretningsapplikasjoner. Dynamics 365 Copilot kommer som resultat av Microsoft sitt kjøp av OpenAI - selskapet som tok frem ChatGPT. Microsoft har allerede publisert mye informasjon om bruken av ChatGPT, bla. i Windows 11 og i Microsoft 365 produkter. Copilot blir fremover en viktig del også i Business Central. 

Les mer i vår tidligere publiserte artikkel om Copilot her.

Hva er nytt i økonomistyring/finans?

Det er mange endringer og nyheter innenfor økonomi og finans. Vi har valgt ut 3 områder som vi mener er viktige å se på, og som kan gi dine ansatte på økonomi en enklere hverdag.

Bruk av statistiske konti til å samle inn data for finansrapporter.

Statistiske konti forbedrer analysedelen ved å la deg legge til en tallbasert statistisk verdi i en egen oversikt. Det kan for eksempel hende at du vil legge til følgende informasjon for å tydeliggjøre verdiene i ulike rapporter:

 • kvadratmeter i bygningen for sporing av leieutgifter
 • antall heltidsansatte
 • markedsføringsutgifter på spesifikke arrangement

Du kan lese mer her; Bruk statistiske kontoer til å samle inn data for finansrapporter | Microsoft Learn

Kontroller finanskonti raskere med «Finanskontroll»

Når en periode avsluttes, er det ofte nødvendig å gå gjennom alle transaksjoner for en finanskonto for å sikre at de stemmer. Handlingen «Finanskontroll» gjør at kontrollen blir raskere og enklere. 

Du kan lese mer her; Kontroller finanskontoer raskere | Microsoft Learn

Konsernintern bokføring har ett oppsett

Med konsernintern bokføring kan du administrere regnskapsaktiviteter for en gruppe selskaper. Konfigurering av arbeidsflytene og relasjonene mellom selskapene kan være komplisert. For å gjøre det enklere å komme i gang, har Microsoft samlet de ulike trinnene på én enkelt side. I tillegg er det lagt til en validering som hjelper deg med å finne ting du kanskje har glemt i oppsettet.

Du kan lese mer her; Konsernintern bokføring har ett oppsett | Microsoft Learn

Hva er nytt innenfor logistikk/forsyningskjeden og lagerstyring?

Produktiviteten øker når prosessene er enkle. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med lager og logistikk. Her er det mange ulike nyheter og forbedringer, som f.eks.:

 • mulighet for å bokføre flere overføringsordrer samtidig
 • frigi ulike dokumenter automatisk ved en bestemt handling
 • flere muligheter innenfor lagerplukk
 • automatisk utfylling av sporingsdetaljer i lagerplukkdokumentert

Du kan lese mer her; Anvendelighetsforbedringer for lager, beholdning og sporingsområder | Microsoft Learn

Introduksjon av master data management

Microsoft introduserer Master Data Management (MDM) i Business Central ved lansering av Wave 1 2023. Funksjonaliteten gjør det enklere å synkronisere data på tvers av selskaper i samme Business Central miljø, om det er oppsett eller data som skal synkroniseres på tvers.

Du kan lese mer her; Konfigurer og synkroniser hoveddata på tvers av selskaper | Microsoft Learn

Masterdata Management Setup

Analyser, grupper og pivotèr data på listesider

Sluttbrukere og dataanalytikere kan analysere data fra listesider direkte i klienten uten å måtte åpne siden i Excel eller kjøre en rapport. Muligheten til å analysere data direkte på listesider hever standarden for hva du kan gjøre uten å måtte bytte program.

Du kan lese mer her: Analyser, grupper og pivoter data på listesider ved hjelp av flere faner | Microsoft Learn

Business Central Pivot

Vær produktiv med Microsoft 365

Business Central er sømløst integrert med andre Microsoft 365 apper og tjenester. Dette gjelder ikke minst Outlook, Excel, Word, OneDrive og Teams.

Alle Microsoft 365 brukere kan få tilgang til å lese data fra Business Central direkte i egen Teams applikasjon uten at brukeren har egen lisens på Business Central. Her er det utviklet ett nytt og forbedret oppsett, som trinnvis forklarer hvordan man kan administrere og gi tilgang til Business Central data.

Når brukerne har tilgang til Business Central data i sin Teams applikasjon, vil samhandlingen på tvers av organisasjonen øke. For eksempel kan informasjon om kunden vises direkte i Teams.


Wave 1-2023 for Dynamics 365 bringer nye funksjoner du kan bruke til å utvikle virksomheten din og inneholder hundrevis av nye funksjoner på tvers av Dynamics 365-app'er. 

Generell informasjon fra Microsoft for alle Dynamics 365 produkter finner du her.

Spesifikk informasjon om Business Central, finner du her
Spesifikk informasjon om Dynamics 365 Sales, finner du her.
Spesifikk informasjon om Dynamics 365 Customer Service, finner du her.
Spesifikk informasjon om Microsoft Power Platform, finner du her

Ønsker du og ditt selskap å bestille bistand rundt oppgradering til Wave 1 og ikke har dette som en del av din kundeavtale med oss, kan du bestille bistand ved å registrere sak i vår kundeportal


Ønsker du å få mer informasjon om våre løsninger, ta kontakt med oss:


Oppgi din e-post adresse
Fyll gjerne inn ditt telefonnummer
Beskriv gjerne hva du er på jakt etter, slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig!