Til hovedinnholdet

Nyheter

Hva er lovkravet GDPR og hva vil det si for din ERP løsning

Hva er GDPR GDPR står for General Data Protection Regulation (GDPR), og er et lovverk vedtatt av EU med formål å styrke alle EU-borgeres personvern. GDPR blir gjeldende for Norge fra 01.07.2018, og erstatter EU Data Protection Directive 95/46/EC. GDPR pålegger eiere av persondata (virksomheter) å håndtere disse data på visse måter, og den pålegger systemleverandører å tilrettelegge sine systemer slik at håndtering av data kan skje i henhold til regelverket. Det som kreves av systemet er at det er tilrettelagt slik at det er mulig å oppfylle kravene, men det er virksomheten selv som må påse at reglene blir fulgt.

SAF-T når kommer dette?

SAF-T er en forkortelse for "Standard Audit File - Tax" og er et lenge varslet format som alle systemer må støtte. Skattedirektoratet med flere har jobbet i mange år med å definere og vedta dette. Lovpålagt krav er nå endelig satt til første pliktige rapportering for 2020.

Oluf Lorentzen AS planlegger for fremtiden med Dynamics NAV

På drøyt 20 år har tradisjonsrike Oluf Lorentzen AS seksdoblet omsetningen. Det siste tiåret har de brukt Microsoft Dynamics AX som ERP-system, men nå går de over på Dynamics NAV for å forberede seg på fremtiden.

Dynamics 365 Business Central lanseres

Microsoft lanserer i dag Dynamics 365 Business Central i 14 land.

Cortana gir deg bedre kontroll

Vi viser deg hvordan!

Vi lanserer ny nettside!

Vi er stolte og glade over å presentere vår nye visuelle profil!

Endring i bokføringsforskriften - SAF-T blir obligatorisk

22. desember vedtok Finansdepartementet endring i bokføringsforskriften.

Suksess med fakturahåndtering

Verdens mest utbredte løsning for skanning av fakturaer og andre dokumenter, rett i Microsoft Dynamics NAV!